Сертифициране за дистрибутори на билети (февруари 2018 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През февруари 2018 г. Google ще актуализира правилата за други ограничени бизнеси, така че ще се изисква дистрибуторите на билети за събития да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads. Това правило ще се прилага глобално, за всички профили, които рекламират препродажба на билети.

За да бъдат сертифицирани, дистрибуторите не могат да загатват, че са основният или оригиналният доставчик на билети за събития, и трябва да разкриват пред клиентите си, че са дистрибутори. Те трябва също така да информират клиентите си, че цените може да са по-високи от номиналната стойност (цената, предлагана от основния доставчик). Трябва да има разбивка на цените, показваща стойностите на включените такси и данъци, по време на плащането и преди клиентът да предостави данни за плащане.

В бъдеще Google ще изисква от сертифицираните дистрибутори и да публикуват номиналната стойност на билетите заедно с дистрибуторската цена (като те трябва да са в една и съща валута).  Преди да въведем това изискване, ще публикуваме нов запис в регистрационния файл с промени, което ще послужи за предизвестие.

За повече подробности вижте статията Всичко за сертифицирането на дистрибутори на билети.

Дистрибуторите могат да поискат сертифициране от Google от 8 януари 2018 г., когато ще публикуваме формуляра за кандидатстване.

(Публикувано през ноември 2017 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню