Giới thiệu về giấy chứng nhận doanh nghiệp bán vé sự kiện

Các doanh nghiệp bán vé sự kiện được phép quảng cáo thông qua Google Ads, nhưng trước hết họ phải được Google chứng nhận. Bắt buộc phải có chứng nhận này đối với tất cả các định dạng và phần mở rộng quảng cáo. Hãy đăng ký xin cấp giấy chứng nhận bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Để được chứng nhận, các doanh nghiệp có thể sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về trang đích. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn phải tuân thủ các yêu cầu khác ở cấp quảng cáo. 

Nội dung trong bài viết này:

 • Định nghĩa mô hình kinh doanh: Bạn cần phải xác định mô hình kinh doanh của mình để xác định những yêu cầu mà bạn cần đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận và chạy quảng cáo.
 • Các yêu cầu về trang đích để được cấp giấy chứng nhận: Các yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận theo mô hình kinh doanh.
 • Các yêu cầu cấp quảng cáo: Các yêu cầu cho quảng cáo theo mô hình kinh doanh.
Tài khoản Authorized Buyers và Display & Video 360 tham gia bán lại vé không cần xin cấp giấy chứng nhận, nhưng vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về trang đích mô tả bên dưới. 

Định nghĩa về các thuật ngữ trong chính sách dành cho doanh nghiệp bán lại vé sự kiện

 
 • Nhà cung cấp chính: Chủ sở hữu, ban tổ chức, địa điểm tổ chức sự kiện bán vé ban đầu hoặc doanh nghiệp bán lại vé đã được những đơn vị đó ủy quyền làm như vậy thay mặt cho họ thông qua một thỏa thuận bằng hợp đồng. Trong cả hai trường hợp này, vé phải ở tình trạng chưa từng được bán hoặc phân phối trước đây.
 • Doanh nghiệp bán lại: Các doanh nghiệp bán lại vé đã được phân phối hoặc bán trên thị trường chính. Doanh nghiệp bán lại hoặc thị trường bán lại xác định giá vé (có thể cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá vé) và mọi khoản thuế, phí hoặc lệ phí dịch vụ áp dụng thêm.
 • Nhóm liên quan đến sự kiện: Bất kỳ nghệ sĩ, chuyến lưu diễn, nhóm, giải đấu, nơi tổ chức cũng như các sự kiện hoặc nhóm tương tự nào mà vé được bán ra thay mặt cho họ.
 • Doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé: Bất kỳ trang web nào tổng hợp giá vé từ các trang web của doanh nghiệp bán lại khác, nhưng không bán vé trên trang web riêng của họ.

Các yêu cầu về trang đích để được cấp giấy chứng nhận

Nếu bán hoặc liên kết đến các trang web bán lại vé, bạn phải đáp ứng một số hoặc tất cả các yêu cầu sau đây về trang đích. Xin lưu ý rằng nếu là nhà cung cấp chính, bạn không phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về trang đích, trừ phi bạn liên kết đến một trang web bán vé bán lại. 

Sau đây là thông tin tóm tắt từng yêu cầu về trang đích. Bên dưới phần tóm tắt này, bạn có thể kiểm tra trường hợp mà từng yêu cầu áp dụng, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh và nội dung quảng cáo của bạn.

Tóm tắt các yêu cầu về trang đích

Miền URL

Nếu bán hoặc liên kết đến vé bán lại, bạn chỉ có thể sử dụng tên của nhóm liên quan đến sự kiện trong miền URL nếu bạn cung cấp một trong các tài liệu sau:

 • Hợp đồng hoặc giấy tờ pháp lý thể hiện mối quan hệ liên kết hoặc hợp tác giữa công ty của bạn và nhóm liên quan đến sự kiện
 • Thư in trên giấy tiêu đề của công ty, có chữ ký của luật sư hoặc giám đốc điều hành tại công ty, chứng nhận mối quan hệ liên kết hoặc hợp tác với nhóm liên quan đến sự kiện đó

Thông báo công khai

Để bảo vệ khách hàng khỏi hành vi lừa đảo và tránh trường hợp nhầm lẫn có thể xảy ra, nếu bán lại vé, bạn phải tiết lộ rõ ​​ràng trên trang web hoặc ứng dụng của mình rằng:

 • Bạn là thị trường bán lại và không phải là nhà cung cấp vé chính
 • Giá vé bán ra có thể cao hơn mệnh giá vé (giá của nhà cung cấp chính)

Thông báo tiết lộ này phải hiển thị ở vị trí dễ nhìn, có nội dung giải thích rõ ràng và chiếm 20% ​​diện tích đầu trang web (trong màn hình đầu tiên) của doanh nghiệp bán lại, bao gồm trang chủ và mọi trang đích. Doanh nghiệp bán lại không được đưa ra thông báo công khai này dưới định dạng thông báo có thể đóng hoặc có thể ẩn và phông chữ của thông báo phải bằng hoặc lớn hơn phông chữ của phần lớn văn bản trên trang.

Thông tin chi tiết về thuế/phí 

Nếu bán lại vé, bạn cũng phải cung cấp thông tin chi tiết về thuế/phí của giá vé trong quy trình xác nhận mua hàng và trước khi khách hàng cung cấp thông tin thanh toán. Thông tin chi tiết đó phải thể hiện chi phí tăng thêm cụ thể, chẳng hạn như các khoản thuế và bất kỳ khoản phí nào được cộng vào.

Nếu là nhà cung cấp chính liên kết đến một trang web bán lại vé, bạn phải đảm bảo rằng trang web mà bạn liên kết đáp ứng các yêu cầu về trang đích được tóm tắt tại đây. Hãy xem phần Nhà cung cấp chính bên dưới để biết thêm thông tin.

Các yêu cầu về trang đích theo mô hình kinh doanh

Nhà cung cấp chính

Mô tả nhà quảng cáo Nội dung quảng cáo Thông báo tiết lộ (trang web) Thông tin chi tiết về thuế/phí (trang web)
Bạn chỉ là nhà cung cấp chính Vé chính cho một sự kiện Không bắt buộc Không bắt buộc
Bạn là một nhà cung cấp chính nhưng trang chủ hoặc trang sự kiện của bạn liên kết đến một trang web của doanh nghiệp bán lại Vé chính cho một sự kiện Không bắt buộc trên trang web của bạn Không bắt buộc trên trang web của bạn
Chỉ trang web của bạn hoặc vé bán lại cho một sự kiện Chỉ bắt buộc trên trang chủ và trang đích của doanh nghiệp bán lại được liên kết Bắt buộc trên trang web của doanh nghiệp bán lại được liên kết

Doanh nghiệp bán lại

Mô tả nhà quảng cáo Nội dung quảng cáo Thông báo công khai Thông tin chi tiết về thuế/phí
Bạn là doanh nghiệp bán lại "chính thức" hoặc "được ủy quyền" cho các sự kiện cụ thể Các sự kiện cụ thể Bắt buộc Bắt buộc
Chỉ trang web của bạn hoặc các sự kiện mà bạn không phải là doanh nghiệp bán lại chính thức Bắt buộc Bắt buộc
Các giải đấu thể thao chuyên nghiệp cụ thể tại Hoa Kỳ mà bạn là doanh nghiệp bán lại chính thức Bắt buộc Bắt buộc
Bạn chỉ là một doanh nghiệp bán lại Trang web của bạn hoặc vé bán lại cho một sự kiện Bắt buộc Bắt buộc
Bạn là một doanh nghiệp bán lại a) và cũng là nhà cung cấp chính cho các sự kiện cụ thể, b) liên kết đến các nhà cung cấp chính hoặc c) liên kết đến các doanh nghiệp bán lại khác Vé chính cho một sự kiện Bắt buộc trên trang chủ nhưng không bắt buộc trên trang đích nếu trang đích đó chỉ hiển thị thông tin liên quan đến vé chính Không bắt buộc
Chỉ trang web của bạn hoặc vé bán lại cho một sự kiện Bắt buộc Bắt buộc

Nhóm liên quan đến sự kiện

Mô tả nhà quảng cáo Nội dung quảng cáo Thông báo công khai  Thông tin chi tiết về thuế/phí 
Bạn là nhóm liên quan đến sự kiện và trang web của bạn liên kết đến một nhà cung cấp chính phụ trách việc bán vé cho bạn Vé chính cho một sự kiện Không bắt buộc trên trang web của bạn Không bắt buộc trên trang web của bạn
Bạn là nhóm liên quan đến sự kiện và trang web của bạn liên kết đến một doanh nghiệp bán lại phụ trách việc bán vé cho bạn Chỉ trang web của bạn Chỉ bắt buộc trên trang chủ và trang đích của doanh nghiệp bán lại được liên kết
 
Chỉ bắt buộc trên trang web của doanh nghiệp bán lại được liên kết

Bạn là nhóm liên quan đến sự kiện và trang web của bạn liên kết đến cả nhà cung cấp chính và doanh nghiệp bán lại phụ trách việc bán vé cho bạn
Chỉ trang web của bạn Chỉ bắt buộc trên trang chủ và trang đích của doanh nghiệp bán lại được liên kết Bắt buộc trên trang web của doanh nghiệp bán lại được liên kết

Doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé

Mô tả nhà quảng cáo Thông báo công khai Thông tin chi tiết về thuế/phí
Bạn là doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé và liên kết đến các doanh nghiệp bán lại. Bạn không bán vé trên trang web của mình. Bắt buộc trên trang web của bạn và trang web của doanh nghiệp bán lại được liên kết Bắt buộc trên trang web của doanh nghiệp bán lại được liên kết

Các yêu cầu cấp quảng cáo

Nếu không phải là nhà cung cấp vé chính, bạn phải đáp ứng một số hoặc tất cả các yêu cầu cấp quảng cáo sau đây. 

Tiếp theo là thông tin tóm tắt về từng yêu cầu cấp quảng cáo. Bên dưới phần tóm tắt này, bạn có thể kiểm tra trường hợp mà từng yêu cầu áp dụng, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh và nội dung quảng cáo của bạn.

Tóm tắt các yêu cầu cấp quảng cáo

Sử dụng từ “chính thức” 

Nếu mô hình doanh nghiệp của bạn đôi khi đủ điều kiện để được coi là doanh nghiệp bán lại hoặc doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé, bạn không được ngụ ý rằng bạn là nhà cung cấp vé chính bằng cách sử dụng các từ như "chính thức" trong quảng cáo hoặc trong lời giới thiệu về trang web của mình (ví dụ: "nhà cung cấp chính thức EventName" hoặc "trang web TicketReseller chính thức").

Tuy nhiên, nếu bạn có thỏa thuận pháp lý với nhóm liên quan đến sự kiện nêu rõ rằng bạn có thể tự giới thiệu mình là doanh nghiệp bán lại chính thức cho nhóm đó hoặc doanh nghiệp bán chính chính thức cho nhóm đó, bạn sẽ được phép sử dụng từ “chính thức” trong quảng cáo của mình, miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải cung cấp thư giới thiệu của nhóm tương ứng có liên quan đến sự kiện. Thư giới thiệu này phải tuyên bố rõ ràng rằng bạn được phép sử dụng từ "chính thức" trong lời giới thiệu về nhóm đó cho việc quảng cáo vé sự kiện của bạn.
 • Bạn có thể sử dụng từ "chính thức" trong một trong các cụm từ sau đây, theo sau là tên của nhóm liên quan đến sự kiện (ví dụ: “Thị trường chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ tham gia mua bán cho [tên nhóm]").

Nếu nội dung của thỏa thuận đó nêu rõ bạn có thể tự giới thiệu mình là doanh nghiệp bán chính chính thức cho nhóm liên quan đến sự kiện

 • Đối tác bán vé chính chính thức
 • Thị trường bán vé chính chính thức
 • Nhà cung cấp vé chính chính thức
 • Đối tác bán vé chính thức cho thị trường chính
 • Nhà cung cấp bán vé chính thức cho thị trường chính
 • Hoạt động bán vé chính chính thức
 • Doanh nghiệp bán vé chính chính thức

Nếu nội dung thỏa thuận đó nêu rõ bạn có thể tự giới thiệu mình là doanh nghiệp bán lại chính thức cho nhóm liên quan đến sự kiện

 • Thị trường chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ tham gia mua bán vé
 • Thị trường chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ tham gia mua bán vé
 • Thị trường thứ cấp chính thức dành cho cộng đồng người hâm mộ tham gia mua bán vé
 • Đối tác bán vé thứ cấp chính thức
 • Thị trường bán vé thứ cấp chính thức
 • Nhà cung cấp vé thứ cấp chính thức
 • Đối tác bán vé chính thức cho thị trường thứ cấp
 • Nhà cung cấp vé chính thức cho thị trường thứ cấp
 • Thị trường bán vé chính thức cho người hâm mộ
 • Thị trường/Sàn giao dịch vé chính thức
 • Thị trường bán lại vé chính thức
 • Doanh nghiệp bán lại chính thức

 

Các giới hạn về URL hiển thị

Để giúp đảm bảo khách hàng không bị nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với nhóm liên quan đến sự kiện, nếu là doanh nghiệp bán lại hoặc doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé, bạn không được bao gồm bất kỳ đường dẫn sau miền hoặc miền con nào trong URL hiển thị.

Các yêu cầu về quảng cáo theo mô hình kinh doanh

Doanh nghiệp bán lại

Mô tả nhà quảng cáo Nội dung quảng cáo Sử dụng các từ như "chính thức" Các giới hạn về URL hiển thị
Bạn chỉ là một doanh nghiệp bán lại Trang web của bạn hoặc vé bán lại cho một sự kiện Không được phép URL hiển thị không được chứa miền con hoặc đường dẫn sau miền
Bạn là một doanh nghiệp bán lại a) và cũng là nhà cung cấp chính cho các sự kiện cụ thể, b) liên kết đến các nhà cung cấp chính hoặc c) liên kết đến các doanh nghiệp bán lại khác Vé chính cho một sự kiện Không được phép URL hiển thị không được chứa miền con hoặc đường dẫn sau miền
Chỉ trang web của bạn hoặc vé bán lại cho một sự kiện Không được phép URL hiển thị không được chứa miền con hoặc đường dẫn sau miền

Nhóm liên quan đến sự kiện

Mô tả nhà quảng cáo Nội dung quảng cáo Sử dụng các từ như "chính thức" Các giới hạn về URL hiển thị
Bạn là nhóm liên quan đến sự kiện và trang web của bạn liên kết đến một nhà cung cấp chính phụ trách việc bán vé cho bạn Vé chính cho một sự kiện Được phép Không
Bạn là nhóm liên quan đến sự kiện và trang web của bạn liên kết đến một doanh nghiệp bán lại phụ trách việc bán vé cho bạn Chỉ trang web của bạn Được phép Không

Doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé

Mô tả nhà quảng cáo Sử dụng các từ như "chính thức" Các giới hạn về URL hiển thị
Bạn là doanh nghiệp tổng hợp thông tin vé và liên kết đến các doanh nghiệp bán lại. Bạn không bán vé trên trang web của mình. Không được phép URL hiển thị không được chứa miền con hoặc đường dẫn sau miền

Cách lấy giấy chứng nhận

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên, hãy đăng ký để được cấp giấy chứng nhận. Mẫu đơn đăng ký sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về doanh nghiệp của mình và các URL mà bạn dự định quảng cáo.

Google sẽ xem xét đơn đăng ký và thông báo cho bạn biết về trạng thái giấy chứng nhận của bạn. Sau khi được chứng nhận, bạn có thể bắt đầu quảng cáo ngay lập tức. Xin lưu ý rằng bạn có thể bị thu hồi giấy chứng nhận nếu tài khoản của bạn không đáp ứng các yêu cầu tại bất kỳ thời điểm nào. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?