Om certifiering för försäljare av evenemangsbiljetter

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Företag som säljer evenemangsbiljetter får annonsera via Google Ads men måste först bli certifierade av Google. Certifieringen krävs för alla annonsformat och tillägg. Ansök om certifiering med detta formulär.

Företagen måste uppfylla särskilda destinationskrav för att bli certifierade. Vissa företag måste dessutom uppfylla ytterligare krav på annonsnivå. 

Nedan hittar du följande:

 • Definition av företagsmodeller: Ange din aktuella företagsmodell för att se vilka certifierings- och annonskrav som gäller dig.
 • Destinationskrav för certifiering: Certifieringskrav per företagsmodell
 • Annonskrav: Annonskrav per företagsmodell
Authorized Buyers och Display & Video 360-konton som erbjuder vidareförsäljning av biljetter behöver inte certifieras, men omfattas ändå av destinationskraven nedan. 

Termdefinitioner för policyn för vidareförsäljare av evenemangsbiljetter

 
 • Primär biljettleverantör: Ägaren, arrangören eller platsen för evenemanget som ursprungligen säljer biljetten, eller en biljettsäljare som via avtal har getts tillstånd att göra detta på deras vägnar. Biljetterna får inte i något av fallen ha sålts eller distribuerats tidigare.
 • Vidareförsäljare: Företag som säljer vidare biljetter som redan har distribuerats eller sålts på den primära marknaden. Vidareförsäljaren eller marknadsplatsen för vidareförsäljning bestämmer priset på biljetterna (vilket kan över- eller understiga det ursprungliga värdet) och eventuella ytterligare tillämpliga skatter, serviceavgifter och avgifter.
 • Grupp kopplad till evenemang: Artist, turné, lag, liga, plats och liknande evenemang eller grupp för vilken/vilket biljetter säljs.
 • Samlingswebbplats för biljetter: Webbplats som förtecknar biljettpriser från andra vidareförsäljarwebbplatser men som inte säljer biljetter på den egna webbplatsen.

Destinationskrav för certifiering

Om du säljer eller länkar till webbplatser som säljer andrahandsbiljetter måste du uppfylla vissa av eller samtliga följande destinationskrav. Observera att om du är primär biljettleverantör omfattas du inte av några destinationskrav, såvida du inte länkar till en webbplats som säljer andrahandsbiljetter. 

Nedan följer en sammanfattning av destinationskraven. Under sammanfattningen kan du se när de olika kraven tillämpas beroende på din företagsmodell och annonsen du visar.

Sammanfattning av destinationskrav

Webbadressens domän

Om du vidareförsäljer eller länkar till vidareförsäljning av biljetter får namnet på den grupp som är kopplad till evenemanget ingå i webbadressdomänen endast om du bifogar något av följande:

 • ett avtal eller juridisk dokumentation som styrker anknytningen eller partnersamarbetet mellan ditt företag och den grupp som är kopplad till evenemanget
 • ett brev med brevhuvud undertecknat av en jurist eller chef på ditt företag som intygar att du har anknytning till eller partnersamarbete med den grupp som är kopplad till evenemanget

Yppanden

För att skydda kunderna mot bedrägeri och undvika förvirring måste du som vidareförsäljare tydligt informera om följande på din webbplats eller i din app:

 • Du är vidareförsäljare och inte primär biljettleverantör.
 • Dina biljettpriser kan vara högre än det ursprungliga värdet (det vill säga priset som den primära biljettleverantören säljer biljetterna för).

Informationen ska vara lätt att se, tydligt förklarad och placerad på den översta femtedelen (20 %) av vidareförsäljarens webbplats, inklusive startsidan och eventuella målsidor. Informationen får inte visas i ett meddelande som går att stänga eller dölja, och teckensnittet måste vara lika stort eller större än merparten av texten på sidan.

Information om skatter/avgifter 

Om du säljer andrahandsbiljetter måste du visa detaljerad prisinformation under köpprocessen, innan kunden anger sina betalningsuppgifter. Den detaljerade prisinformationen ska visa specifika kostnader som lagts till, t.ex. skatter och avgifter.

Om du är primär biljettleverantör och länkar till en webbplats som säljer andrahandsbiljetter måste du säkerställa att webbplatsen uppfyller de destinationskrav som beskrivs här. Mer information finns i Primär biljettleverantör nedan.

Destinationskrav per företagsmodell

Primär biljettleverantör

Beskrivning av annonsör Vad annonsen erbjuder Yppanden (webbplats) Information om skatter/avgifter (webbplats)
Du är enbart primär biljettleverantör Förstahandsbiljetter till ett evenemang Krävs inte Krävs inte
Du är primär biljettleverantör men din webbplats eller evenemangssida länkar till en vidareförsäljares webbplats Förstahandsbiljetter till ett evenemang Krävs inte på din webbplats Krävs inte på din webbplats
Endast din webbplats eller vidareförsäljning av biljetter till ett evenemang Krävs endast på den länkade vidareförsäljarens målsida och startsida Krävs på den länkade vidareförsäljarens webbplats

Vidareförsäljare

Beskrivning av annonsör Vad annonsen erbjuder Yppanden Information om skatter/avgifter
Du är auktoriserad eller officiell vidareförsäljare för specifika evenemang Specifika evenemang Krävs Krävs
Endast din webbplats eller evenemang som du inte är officiell vidareförsäljare för Krävs Krävs
Specifika professionella amerikanska sportlag och sportligor som du är officiell vidareförsäljare för Krävs Krävs
Du är enbart vidareförsäljare Din webbplats eller vidareförsäljning av biljetter till ett evenemang Krävs Krävs
Du är vidareförsäljare som a) också är primär biljettleverantör för specifika evenemang, b) länkar till primära biljettleverantörer eller c) länkar till andra vidareförsäljare Förstahandsbiljetter till ett evenemang Krävs på startsidan men inte på målsidan om den endast visar information om förstahandsbiljetter Krävs inte
Endast din webbplats eller vidareförsäljning av biljetter till ett evenemang Krävs Krävs

Grupp kopplad till evenemang

Beskrivning av annonsör Vad annonsen erbjuder Yppanden  Information om skatter/avgifter 
Du representerar en grupp kopplad till ett evenemang och din webbplats länkar till en primär biljettleverantör för biljettförsäljning Förstahandsbiljetter till ett evenemang Krävs inte på din webbplats Krävs inte på din webbplats
Du representerar en grupp kopplad till ett evenemang och din webbplats länkar till en vidareförsäljare för biljettförsäljning Endast din webbplats Krävs endast på den länkade vidareförsäljarens målsida och startsida
 
Krävs endast på den länkade vidareförsäljarens webbplats

Du representerar en grupp kopplad till ett evenemang och din webbplats länkar till både en primär biljettleverantör och en vidareförsäljare för biljettförsäljning
Endast din webbplats Krävs endast på den länkade vidareförsäljarens målsida och startsida Krävs på den länkade vidareförsäljarens webbplats

Samlingswebbplats för biljetter

Beskrivning av annonsör Yppanden Information om skatter/avgifter
Du har en samlingswebbplats för biljetter och länkar till vidareförsäljare. Du säljer inte biljetter på din webbplats. Krävs på din webbplats och på den länkade vidareförsäljarens webbplats Krävs på den länkade vidareförsäljarens webbplats

Krav på annonsnivå

Om du inte är primär biljettleverantör måste du uppfylla vissa eller alla följande krav på annonsnivå. 

Nedan följer en sammanfattning av kraven på annonsnivå. Under sammanfattningen kan du se när de olika kraven tillämpas beroende på din företagsmodell och annonsen du visar.

Sammanfattning av kraven på annonsnivå

Användning av termen ”officiell” 

Om din företagsmodell ibland kvalificerar sig som en vidareförsäljare eller samlingswebbplats för biljetter får du inte antyda att du endast är en primär biljettleverantör genom att använda ord som ”officiell” i annonsen eller när du hänvisar till din webbplats (till exempel ”officiell leverantör av biljetter till Evenemangsnamn” eller ”officiell webbplats för Biljettförsäljare”).

Om du har ett juridiskt avtal med en grupp kopplad till evenemang och enligt detta avtal har rätt att beteckna dig som officiell vidareförsäljare för gruppen, får du använda termen ”officiell” i annonsen förutsatt att du uppfyller följande krav:

 • Du måste uppvisa ett brev från gruppen som är kopplad till evenemanget som uttryckligen bekräftar att du har tillstånd att använda beteckningen ”officiell” när du marknadsför biljetterna till evenemanget i samband med gruppen.
 • Du får använda termen ”officiell” i någon av följande fraser, följt av namnet på gruppen som är kopplad till evenemanget (till exempel, ”Officiell marknadsplats från fans till fans för Grupp”).

Om du enligt avtalet får beteckna dig som officiell primär säljare för en grupp kopplad till evenemang

 • Officiell biljettpartner för förstahandsbiljetter
 • Officiell marknadsplats för förstahandsbiljetter
 • Officiell leverantör av förstahandsbiljetter
 • Officiell biljettpartner för förstahandsmarknaden
 • Officiell biljettleverantör för förstahandsmarknaden
 • Officiell försäljning av förstahandsbiljetter
 • Officiell försäljare av förstahandsbiljetter

Om du enligt avtalet får beteckna dig som officiell vidareförsäljare för en grupp kopplad till evenemang

 • Officiell marknadsplats för biljetter från fans till fans
 • Officiell marknadsplats från fans till fans
 • Officiell andrahandsmarknad från fans till fans
 • Officiell biljettpartner för andrahandsbiljetter
 • Officiell marknadsplats för andrahandsbiljetter
 • Officiell leverantör av andrahandsbiljetter
 • Officiell biljettpartner för andrahandsmarknaden
 • Officiell biljettleverantör för andrahandsmarknaden
 • Officiell biljettmarknad för fans
 • Officiell köp- och säljmarknad för biljetter
 • Officiell marknadsplats för vidareförsäljning av biljetter
 • Officiell vidareförsäljare

 

Begränsningar för visningsadresser

För att undvika att kunderna feltolkar din anknytning till gruppen som är kopplad till evenemanget får du inte, om du är vidareförsäljare eller har en samlingswebbplats för biljetter, använda sökvägar efter domäner eller underdomäner i din visningsadress.

Annonskrav per företagsmodell

Vidareförsäljare

Beskrivning av annonsör Vad annonsen erbjuder Användning av termer som ”officiell” Begränsningar för visningsadresser
Du är enbart vidareförsäljare Din webbplats eller vidareförsäljning av biljetter till ett evenemang Inte tillåtet Visningsadressen får inte innehålla en sökväg efter domän eller underdomän
Du är vidareförsäljare som a) också är primär biljettleverantör för specifika evenemang, b) länkar till primära biljettleverantörer eller c) länkar till andra vidareförsäljare Förstahandsbiljetter till ett evenemang Inte tillåtet Visningsadressen får inte innehålla en sökväg efter domän eller underdomän
Endast din webbplats eller vidareförsäljning av biljetter till ett evenemang Inte tillåtet Visningsadressen får inte innehålla en sökväg efter domän eller underdomän

Grupp kopplad till evenemang

Beskrivning av annonsör Vad annonsen erbjuder Användning av termer som ”officiell” Begränsningar för visningsadresser
Du representerar en grupp kopplad till ett evenemang och din webbplats länkar till en primär biljettleverantör för biljettförsäljning Förstahandsbiljetter till ett evenemang Tillåtet Inga
Du representerar en grupp kopplad till ett evenemang och din webbplats länkar till en vidareförsäljare för biljettförsäljning Endast din webbplats Tillåtet Inga

Samlingswebbplats för biljetter

Beskrivning av annonsör Användning av termer som ”officiell” Begränsningar för visningsadresser
Du har en samlingswebbplats för biljetter och länkar till vidareförsäljare. Du säljer inte biljetter på din webbplats. Inte tillåtet Visningsadressen får inte innehålla en sökväg efter domän eller underdomän

Så certifierar du dig

Om du uppfyller kraven ovan kan du ansöka om certifiering. I ansökningsformuläret får du frågor om ditt företag och vilka webbplatser du planerar att marknadsföra.

Google granskar din ansökan och meddelar dig om statusen för din certifiering. När du är certifierad kan du börja annonsera omedelbart. Tänk på att din certifiering dras tillbaka om ditt konto vid någon tidpunkt inte uppfyller kraven. 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?