Certifikácia predajcov vstupeniek na podujatia

Firmy, ktoré predávajú vstupenky na podujatia, môžu zobrazovať reklamy prostredníctvom služby Google Ads, no najprv ich musí spoločnosť Google certifikovať. Táto certifikácia je povinná pre všetky formáty a rozšírenia reklám. O certifikáciu môžete požiadať pomocou tohto formulára.

Ak chcú firmy získať certifikáciu, musia spĺňať špecifické požiadavky na cieľ. Okrem toho sa od niektorých firiem môže vyžadovať, aby spĺňali ďalšie požiadavky na reklamy. 

Nižšie nájdete tieto informácie:

 • Definícia podnikateľských modelov: Ak chcete zistiť, aké požiadavky musíte spĺňať, aby ste získali certifikáciu a mohli zobrazovať reklamy, bude potrebné, aby ste identifikovali podnikateľský model svojej spoločnosti.
 • Požiadavky na cieľ na účely certifikácie: Ide o požiadavky na účely certifikácie podľa jednotlivých podnikateľských modelov.
 • Požiadavky na reklamy: Ide o požiadavky na reklamy podľa jednotlivých podnikateľských modelov.
Účty Authorized Buyers a Display & Video 360, ktoré slúžia na ďalší predaj vstupeniek, nepotrebujú certifikáciu. Vzťahujú sa však na ne požiadavky na cieľ uvedené nižšie. 

Definícia výrazov v pravidlách pre predajcov vstupeniek na podujatia

 • Prvotný poskytovateľ: vlastník, organizátor alebo miesto konania podujatia v pozícii prvotného predajcu vstupeniek, prípadne predajca vstupeniek, ktorý má oprávnenie na takýto predaj v mene niektorej z uvedených osôb na základe zmluvného vzťahu. V žiadnom z týchto prípadov nedošlo k predchádzajúcemu predaju či prideľovaniu vstupeniek.
 • Predajca: firmy predávajúce vstupenky, ktoré už boli pridelené alebo predané na prvotnom trhovisku. Predajca alebo trhovisko vykonávajúce ďalší predaj určuje cenu vstupeniek (ktorá môže byť vyššia alebo nižšia ako nominálna hodnota) a prípadné ďalšie príslušné dane, manipulačné či iné poplatky.
 • Skupina spojená s podujatím: umelec, turné, tím, liga, miesto konania a podobné podujatie alebo skupina, v mene ktorej sa uskutočňuje predaj vstupeniek.
 • Agregátor vstupeniek: webové stránky, ktoré zhromažďujú ceny vstupeniek z iných webových stránok patriacich predajcom, no ktoré samy nevykonávajú predaj vstupeniek.

Požiadavky na cieľ na účely certifikácie

Ak sa venujete ďalšiemu predaju vstupeniek alebo odkazujete na webové stránky vykonávajúce takýto predaj, musíte spĺňať niektoré alebo všetky z nasledujúcich požiadaviek na cieľ. Upozorňujeme, že ak ste prvotným poskytovateľom a neodkazujete na webové stránky vykonávajúce ďalší predaj vstupeniek, nevzťahujú sa na vás žiadne požiadavky na cieľ. 

Nasleduje súhrn jednotlivých požiadaviek na cieľ. Pod týmto súhrnom môžete skontrolovať, kedy platia jednotlivé požiadavky, a to podľa podnikateľského modelu a predmetu propagácie reklamy.

Súhrn požiadaviek na cieľ

Doména webovej adresy

Ak sa venujete ďalšiemu predaju vstupeniek alebo odkazujete na takéto vstupenky, vaša doména webovej adresy môže obsahovať názov skupiny spojenej s podujatím len v prípade, že poskytnete jeden z týchto dokumentov:

 • zmluvu alebo právnu dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že vaša spoločnosť je spriazneným subjektom alebo partnerom skupiny spojenej s podujatím;
 • list na hlavičkovom papieri spoločnosti podpísaný právnym zástupcom alebo riadiacim pracovníkom vašej spoločnosti, ktorý potvrdzuje, že ste spriazneným subjektom alebo partnerom skupiny spojenej s podujatím.

Sprístupnenie informácií

Zákazníkov chceme chrániť pred podvodmi a zabrániť prípadným nedorozumeniam, preto ak sa venujete ďalšiemu predaju vstupeniek, musíte na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii jasne informovať, že:

 • pôsobíte na trhu pre ďalší predaj a nie ste prvotným poskytovateľom vstupeniek;
 • ceny vstupeniek môžu byť vyššie než ich nominálna hodnota (teda cena ponúkaná prvotným poskytovateľom).

Táto informácia by mala byť dobre viditeľná a zrozumiteľne vysvetlená v horných 20 % (nad záhybom) webových stránok daného predajcu vrátane domovskej stránky a všetkých vstupných stránok. Uvedená informácia sa nesmie zobrazovať ako upozornenie, ktoré možno zatvoriť alebo skryť, a použité písmo musí byť rovnaké alebo väčšie než väčšina textu na stránke.

Rozpis daní alebo poplatkov 

Ak sa venujete ďalšiemu predaju vstupeniek, počas procesu platby a predtým, ako zákazník poskytne platobné údaje, musíte zobrazovať rozpis daní alebo poplatkov. Ten by mal obsahovať konkrétne pridané náklady, napríklad dane a akékoľvek pridané poplatky.

Ak ste prvotným poskytovateľom a odkazujete na webové stránky vykonávajúce ďalší predaj vstupeniek, musíte zaistiť, aby webové stránky, na ktoré odkazujete, spĺňali požiadavky na cieľ, ktoré sú tu zhrnuté. Ďalšie podrobnosti nájdete v sekcii Prvotný poskytovateľ uvedenej nižšie.

Požiadavky na cieľ podľa jednotlivých podnikateľských modelov

Prvotný poskytovateľ

Opis inzerenta Čo propagujú reklamy Sprístupnenie informácií (webové stránky) Rozpis daní alebo poplatkov (webové stránky)
Ste len prvotný poskytovateľ Prvotné vstupenky na podujatie Nevyžaduje sa Nevyžaduje sa
Ste prvotný poskytovateľ, no vaša domovská stránka alebo stránka podujatia odkazuje na webové stránky predajcu Prvotné vstupenky na podujatie Na vašich webových stránkach sa nevyžaduje Na vašich webových stránkach sa nevyžaduje
Len vaše webové stránky alebo ďalej predávané vstupenky na podujatie Povinné len na vstupnej a domovskej stránke predajcu, na ktorého odkazujete Povinné na webových stránkach predajcu, na ktorého odkazujete

Predajca

Opis inzerenta Čo propagujú reklamy Sprístupnenie informácií Rozpis daní alebo poplatkov
Ste „autorizovaný“ alebo „oficiálny“ predajca pre konkrétne podujatia Konkrétne podujatia Povinné Povinné
Len vaše webové stránky alebo podujatia, pre ktoré nie ste oficiálnym predajcom Povinné Povinné
Konkrétne profesionálne športové ligy v USA, pre ktoré ste oficiálnym predajcom Povinné Povinné
Ste len predajca Vaše webové stránky alebo ďalej predávané vstupenky na podujatie Povinné Povinné
Ste predajcom, ktorý a) je zároveň prvotným poskytovateľom pre konkrétne podujatia, b) odkazuje na prvotných poskytovateľov alebo c) odkazuje na iných predajcov Prvotné vstupenky na podujatie Povinné na domovskej stránke, nie však na vstupnej stránke, ak obsahuje výlučne informácie súvisiace s prvotnými vstupenkami Nevyžaduje sa
Len vaše webové stránky alebo ďalej predávané vstupenky na podujatie Povinné Povinné

Skupina spojená s podujatím

Opis inzerenta Čo propagujú reklamy Sprístupnenie informácií  Rozpis daní alebo poplatkov 
Ste skupina spojená s podujatím a na účely predaja vstupeniek vaše webové stránky odkazujú na prvotného poskytovateľa Prvotné vstupenky na podujatie Na vašich webových stránkach sa nevyžaduje Na vašich webových stránkach sa nevyžaduje
Ste skupina spojená s podujatím a na účely predaja vstupeniek vaše webové stránky odkazujú na predajcu Len vaše webové stránky Povinné len na vstupnej a domovskej stránke predajcu, na ktorého odkazujete
 
Povinné len na webových stránkach predajcu, na ktorého odkazujete

Ste skupina spojená s podujatím a na účely predaja vstupeniek vaše webové stránky odkazujú na prvotného poskytovateľa aj predajcu
Len vaše webové stránky Povinné len na vstupnej a domovskej stránke predajcu, na ktorého odkazujete Povinné na webových stránkach predajcu, na ktorého odkazujete

Agregátor vstupeniek

Opis inzerenta Sprístupnenie informácií Rozpis daní alebo poplatkov
Ste agregátor vstupeniek a odkazujete na predajcov, no na svojich webových stránkach nepredávate žiadne vstupenky Povinné na vašich webových stránkach a na webových stránkach predajcov, na ktorých odkazujete Povinné na webových stránkach predajcov, na ktorých odkazujete

Požiadavky na reklamy

Ak nie ste prvotným poskytovateľom vstupeniek, musíte spĺňať niektoré alebo všetky z nasledujúcich požiadaviek na reklamy. 

Nasleduje súhrn jednotlivých požiadaviek na reklamy. Pod týmto súhrnom môžete skontrolovať, kedy platia jednotlivé požiadavky, a to podľa podnikateľského modelu a predmetu propagácie reklamy.

Súhrn požiadaviek na reklamy

Použitie výrazu „oficiálny“ 

Ak je váš podnikateľský model v niektorých prípadoch kvalifikovaný ako predajca alebo agregátor vstupeniek, nenaznačujte, že ste len prvotným poskytovateľom vstupeniek tým, že v reklamách alebo v súvislosti so svojimi webovými stránkami použijete slová ako „oficiálny“ či podobné výrazy (napr. „oficiálni poskytovatelia vstupeniek na NázovPodujatia“ alebo „oficiálne webové stránky PredajcuVstupeniek“).

Ak však máte právnu zmluvu so skupinou spojenou s podujatím, ktorá špecifikuje, že sa môžete označovať za oficiálneho predajcu pre danú skupinu, budete môcť v reklame používať výraz „oficiálny“ za predpokladu, že spĺňate nasledujúce požiadavky:

 • musíte poskytnúť list od príslušnej skupiny spojenej s podujatím, v ktorom sa jasne uvádza, že v súvislosti s danou skupinou môžete na účely propagácie vstupeniek na podujatia používať označenie „oficiálny“;
 • výraz „oficiálny“ môžete použiť v niektorom z nasledujúcich slovných spojení pred názvom skupiny spojenej s podujatím (napríklad „oficiálne trhovisko pre fanúšikov [názov skupiny]“).

Ak sa na základe zmluvy môžete označovať za oficiálneho prvotného predajcu pre skupinu spojenú s podujatím

 • oficiálny prvotný partner pre predaj vstupeniek,
 • oficiálne prvotné trhovisko so vstupenkami,
 • oficiálny prvotný poskytovateľ vstupeniek,
 • oficiálny partner pre predaj vstupeniek na prvotnom trhu,
 • oficiálny poskytovateľ vstupeniek na prvotnom trhu,
 • oficiálny prvotný predaj vstupeniek,
 • oficiálny prvotný predajca vstupeniek.

Ak sa na základe zmluvy môžete označovať za oficiálneho predajcu pre skupinu spojenú s podujatím

 • oficiálne trhovisko so vstupenkami pre fanúšikov,
 • oficiálne trhovisko pre fanúšikov,
 • oficiálne sekundárne trhovisko pre fanúšikov,
 • oficiálny sekundárny partner pre predaj vstupeniek,
 • oficiálne sekundárne trhovisko so vstupenkami,
 • oficiálny sekundárny poskytovateľ vstupeniek,
 • oficiálny partner pre predaj vstupeniek na sekundárnom trhu,
 • oficiálny poskytovateľ vstupeniek na sekundárnom trhu,
 • oficiálne fanúšikovské trhovisko so vstupenkami,
 • oficiálna burza/trhovisko so vstupenkami,
 • oficiálne trhovisko na ďalší predaj vstupeniek,
 • oficiálny predajca.

 

Obmedzenia zobrazenej webovej adresy

Chceme zabrániť zavádzaniu zákazníkov, pokiaľ ide o váš vzťah so skupinou spojenou s podujatím. Preto ak ste predajcom alebo agregátorom vstupeniek, vaša zobrazená webová adresa nesmie obsahovať cesty za doménou ani subdomény.

Požiadavky na reklamy podľa jednotlivých podnikateľských modelov

Predajca

Opis inzerenta Čo propagujú reklamy Používanie výrazov ako „oficiálny“ Obmedzenia zobrazenej webovej adresy
Ste len predajca Vaše webové stránky alebo ďalej predávané vstupenky na podujatie Nie je povolené Zobrazená webová adresa nesmie obsahovať subdoménu ani cestu za doménou
Ste predajcom, ktorý a) je zároveň prvotným poskytovateľom pre konkrétne podujatia, b) odkazuje na prvotných poskytovateľov alebo c) odkazuje na iných predajcov Prvotné vstupenky na podujatie Nie je povolené Zobrazená webová adresa nesmie obsahovať subdoménu ani cestu za doménou
Len vaše webové stránky alebo ďalej predávané vstupenky na podujatie Nie je povolené Zobrazená webová adresa nesmie obsahovať subdoménu ani cestu za doménou

Skupina spojená s podujatím

Opis inzerenta Čo propagujú reklamy Používanie výrazov ako „oficiálny“ Obmedzenia zobrazenej webovej adresy
Ste skupina spojená s podujatím a na účely predaja vstupeniek vaše webové stránky odkazujú na prvotného poskytovateľa Prvotné vstupenky na podujatie Povolené Žiadne
Ste skupina spojená s podujatím a na účely predaja vstupeniek vaše webové stránky odkazujú na predajcu Len vaše webové stránky Povolené Žiadne

Agregátor vstupeniek

Opis inzerenta Používanie výrazov ako „oficiálny“ Obmedzenia zobrazenej webovej adresy
Ste agregátor vstupeniek a odkazujete na predajcov, no na svojich webových stránkach nepredávate žiadne vstupenky Nie je povolené Zobrazená webová adresa nesmie obsahovať subdoménu ani cestu za doménou

Postup certifikácie

Ak spĺňate uvedené požiadavky, požiadajte o certifikáciu. Vo formulári žiadosti budete musieť uviesť informácie o svojej firme a webových adresách, ktoré plánujete inzerovať.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a upovedomí vás o stave vašej certifikácie. Po získaní certifikácie budete môcť okamžite začať inzerovať. Nezabúdajte, že ak váš účet niekedy nebude spĺňať tieto požiadavky, môžeme vám certifikáciu odobrať. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?