Over certificering van verkopers van kaartjes voor evenementen

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Bedrijven die kaartjes voor evenementen verkopen, mogen via Google Ads adverteren, maar moeten eerst door Google worden gecertificeerd. Deze certificering is vereist voor alle advertentie-indelingen en -extensies. Vraag certificering aan via dit formulier.

Bedrijven moeten aan specifieke bestemmingsvereisten voldoen om te worden gecertificeerd. Daarnaast moeten bepaalde bedrijven mogelijk aan extra vereisten op advertentieniveau voldoen. 

Hieronder vindt u het volgende:

 • Definitie van bedrijfsmodellen: U moet het bedrijfsmodel identificeren waartoe u behoort om te bepalen aan welke vereisten u moet voldoen voor certificering en advertenties.
 • Bestemmingsvereisten voor certificering: Vereisten voor certificering, per bedrijfsmodel.
 • Vereisten op advertentieniveau: Vereisten voor advertenties, per bedrijfsmodel.
Authorized buyers- en Display & Video 360-accounts die zich bezighouden met de doorverkoop van kaartjes, hoeven niet te worden gecertificeerd, maar moeten wel voldoen aan de onderstaande bestemmingsvereisten. 

Definities van termen voor het beleid voor resellers van kaartjes voor evenementen

 
 • Primaire verkoper: De eigenaar, organisator of locatie die het kaartje in eerste instantie verkoopt of een kaartjesverkoper die dit namens de primaire verkoper mag doen volgens een contractuele overeenkomst. In beide gevallen mogen de kaartjes niet eerder zijn verkocht of toegewezen.
 • Reseller: Bedrijven die kaartjes doorverkopen die al zijn toegewezen of verkocht op de primaire marktplaats. Een reseller of resellermarktplaats bepaalt de prijs van de kaartjes (die mogelijk boven of onder de nominale waarde ligt) en eventuele aanvullende belastingen, servicekosten of andere kosten.
 • Groep die aan het evenement is verbonden: Artiesten, tourlocaties, teams, competities, andere locaties en vergelijkbare evenementen of groepen namens wie kaartjes worden verkocht.
 • Verzamelsite voor kaartjes: Elke site die prijzen van kaartjes verzamelt van andere resellersites, maar die geen kaartjes verkoopt op de eigen site.

Bestemmingsvereisten voor certificering

Als u kaartjes doorverkoopt of linkt naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht, moet u aan sommige of alle van de volgende bestemmingsvereisten voldoen. Als u een primaire verkoper bent, gelden er voor u geen bestemmingsvereisten, tenzij u linkt naar een site waarop kaartjes worden doorverkocht. 

Hieronder volgt een overzicht van alle bestemmingsvereisten. Onder het overzicht kunt u controleren wanneer elke vereiste van toepassing is, afhankelijk van uw bedrijfsmodel en wat uw advertentie promoot.

Overzicht van bestemmingsvereisten

URL-domein

Als u kaartjes doorverkoopt of linkt naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht, mag u de naam van de groep die aan het evenement is verbonden alleen opnemen in uw URL-domein als u een van de volgende items verstrekt:

 • Een contract of wettelijke documentatie waaruit een samenwerkingsverband of partnerschap blijkt tussen uw bedrijf en de groep die aan het evenement is verbonden
 • Een brief op briefpapier van het bedrijf die is ondertekend door een advocaat of een directeur van uw bedrijf en waaruit een samenwerkingsverband of partnerschap blijkt met de groep die aan het evenement is verbonden

Kennisgevingen

Google wil klanten beschermen tegen scams en mogelijke verwarring. Als u kaartjes doorverkoopt, moet u daarom het volgende duidelijk bekendmaken op uw website of in uw app:

 • U bent een reseller van de kaartjes en bent niet de primaire verkoper van de kaartjes.
 • De prijzen van uw kaartjes kunnen hoger zijn dan de nominale waarde (de prijs die de primaire verkoper heeft bepaald).

Deze kennisgeving moet goed zichtbaar zijn en helder worden uitgelegd in de bovenste 20% (boven de vouw) van de website van de reseller, waaronder de homepage en eventuele bestemmingspagina's. Deze kennisgeving mag niet worden geleverd in een meldingsindeling die kan worden gesloten of verborgen en het lettertype moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de meerderheid van de tekst op de pagina.

Uitsplitsing van belastingen en kosten 

Als u kaartjes doorverkoopt, moet u een uitsplitsing van belastingen en kosten weergeven bij het afrekenen, maar nog voordat de klant betalingsgegevens verstrekt. De uitsplitsing moet de specifieke toegevoegde kosten weergeven, zoals belastingen en eventuele kosten die zijn toegevoegd.

Als u een primaire verkoper bent die linkt naar een site waarop kaartjes worden doorverkocht, moet u ervoor zorgen dat de site waarnaar u linkt, voldoet aan de bestemmingsvereisten die hier worden vermeld. Bekijk Primaire verkoper hieronder voor meer informatie.

Bestemmingsvereisten per bedrijfsmodel

Primaire verkoper

Beschrijving van adverteerder Wat de advertenties promoten Kennisgevingen (site) Uitsplitsing van belastingen en kosten (site)
U bent alleen een primaire verkoper Primaire kaartjes voor een evenement Niet vereist Niet vereist
U bent een primaire verkoper, maar uw homepage of evenementpagina linkt naar de site van een reseller Primaire kaartjes voor een evenement Niet vereist op uw site Niet vereist op uw site
Alleen uw site of de kaartjes voor een evenement die worden doorverkocht Alleen vereist op de gelinkte bestemmingspagina en homepage van de reseller Vereist op de gelinkte site van de reseller

Reseller

Beschrijving van adverteerder Wat de advertenties promoten Kennisgevingen Uitsplitsing van belastingen en kosten
U bent een 'geautoriseerde' of 'officiële' reseller voor specifieke evenementen Specifieke evenementen Vereist Vereist
Alleen uw site of evenementen waarvoor u niet de officiële reseller bent Vereist Vereist
Specifieke professionele sportcompetities in de VS waarvoor u officiële reseller bent Vereist Vereist
U bent alleen een reseller Uw site of kaartjes voor een evenement die worden doorverkocht Vereist Vereist
U bent een reseller die a) ook een primaire verkoper voor specifieke evenementen is, b) linkt naar primaire verkopers, of c) linkt naar andere resellers Primaire kaartjes voor een evenement Vereist op de homepage, maar niet op de bestemmingspagina als deze alleen informatie over primaire kaartjes weergeeft Niet vereist
Alleen uw site of de kaartjes voor een evenement die worden doorverkocht Vereist Vereist

Groep die aan het evenement is verbonden

Beschrijving van adverteerder Wat de advertenties promoten Kennisgevingen  Uitsplitsing van belastingen en kosten 
U bent een groep die aan het evenement is verbonden en uw site linkt naar een primaire verkoper van uw kaartjes Primaire kaartjes voor een evenement Niet vereist op uw site Niet vereist op uw site
U bent een groep die aan het evenement is verbonden en uw site linkt naar een reseller voor uw kaartjes Alleen uw site Alleen vereist op de gelinkte bestemmingspagina en homepage van de reseller
 
Alleen vereist op de gelinkte site van de reseller

U bent een groep die aan het evenement is verbonden en uw site is gelinkt aan een primaire verkoper én een reseller voor uw kaartjes
Alleen uw site Alleen vereist op de gelinkte bestemmingspagina en homepage van de reseller Vereist op de gelinkte site van de reseller

Verzamelsite voor kaartjes

Beschrijving van adverteerder Kennisgevingen Uitsplitsing van belastingen en kosten
U heeft een verzamelsite voor kaartjes en linkt naar resellers. U verkoopt geen kaartjes op uw site. Vereist op uw site en de gelinkte site van de resellers Vereist op de gelinkte site van de resellers

Vereisten op advertentieniveau

Als u niet een primaire verkoper van kaartjes bent, moet u aan sommige of alle van de volgende vereisten op advertentieniveau voldoen. 

Hieronder volgt een overzicht van alle vereisten op advertentieniveau. Onder het overzicht kunt u controleren wanneer elke vereiste van toepassing is, afhankelijk van uw bedrijfsmodel en wat uw advertentie promoot.

Overzicht van vereisten op advertentieniveau

Gebruik van de term 'officieel' 

Als uw bedrijfsmodel soms als reseller of verzamelsite voor kaartjes wordt beschouwd, suggereer dan niet dat u een primaire verkoper van de kaartjes bent door woorden als 'officieel' te gebruiken in uw advertenties of in verwijzingen naar uw site (bijvoorbeeld 'officiële verkopers van kaartjes voor EvenementNaam' of 'officiële KaartjesReseller-site').

Als u echter een juridische overeenkomst heeft met een groep die aan het evenement is verbonden en deze overeenkomst aangeeft dat u naar zichzelf mag verwijzen als officiële reseller voor die groep of als officiële primaire verkoper voor die groep, mag u de term 'officieel' in uw advertentie gebruiken, op voorwaarde dat u voldoet aan de volgende vereisten:

 • U moet een brief overleggen van de betreffende groep die aan het evenement is verbonden waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat u de aanduiding 'officieel' mag gebruiken wanneer u verwijst naar de groep in uw promoties voor kaartjes voor het evenement.
 • U kunt 'officieel' in een van de volgende zinsneden gebruiken, gevolgd door de naam van de groep die aan het evenement is verbonden (bijvoorbeeld 'Officiële marktplaats voor verkoop tussen fans van [groepsnaam]').

Als de overeenkomst is dat u naar zichzelf mag verwijzen als officiële primaire verkoper voor een groep die aan het evenement is verbonden

 • Officiële primaire ticketpartner
 • Officiële primaire ticketmarktplaats
 • Officiële primaire ticketprovider
 • Officiële ticketpartner voor primaire verkoop
 • Officiële ticketprovider voor primaire verkoop
 • Officiële primaire ticketverkoop
 • Officiële primaire ticketverkoper

Als de overeenkomst is dat u naar zichzelf mag verwijzen als officiële reseller voor een groep die aan het evenement is verbonden

 • Officiële marktplaats voor ticketverkoop tussen fans
 • Officiële marktplaats voor verkoop tussen fans
 • Officiële marktplaats voor secundaire verkoop tussen fans
 • Officiële secundaire ticketpartner
 • Officiële secundaire ticketmarktplaats
 • Officiële secundaire ticketprovider
 • Officiële ticketpartner voor secundaire verkoop
 • Officiële ticketprovider voor secundaire verkoop
 • Officiële marktplaats voor ticketverkoop aan fans
 • Officiële marktplaats voor ruilen van tickets
 • Officiële marktplaats voor doorverkoop van tickets
 • Officiële reseller

 

Beperkingen voor zichtbare URL

U moet ervoor zorgen dat klanten niet worden misleid over uw relatie met de groep die aan het evenement is verbonden. Als u een reseller of verzamelsite voor kaartjes bent, mogen er daarom geen post-domeinpaden of subdomeinen in uw zichtbare URL zijn opgenomen.

Advertentievereisten per bedrijfsmodel

Reseller

Beschrijving van adverteerder Wat de advertenties promoten Gebruik van termen als 'officieel' Beperkingen voor zichtbare URL
U bent alleen een reseller Uw site of kaartjes voor een evenement die worden doorverkocht Niet toegestaan De zichtbare URL mag geen subdomein or post-domeinpad bevatten
U bent een reseller die a) ook een primaire verkoper voor specifieke evenementen is, b) linkt naar primaire verkopers, of c) linkt naar andere resellers Primaire kaartjes voor een evenement Niet toegestaan De zichtbare URL mag geen subdomein or post-domeinpad bevatten
Alleen uw site of de kaartjes voor een evenement die worden doorverkocht Niet toegestaan De zichtbare URL mag geen subdomein or post-domeinpad bevatten

Groep die aan het evenement is verbonden

Beschrijving van adverteerder Wat de advertenties promoten Gebruik van termen als 'officieel' Beperkingen voor zichtbare URL
U bent een groep die aan het evenement is verbonden en uw site linkt naar een primaire verkoper van uw kaartjes Primaire kaartjes voor een evenement Toegestaan Geen
U bent een groep die aan het evenement is verbonden en uw site linkt naar een reseller voor uw kaartjes Alleen uw site Toegestaan Geen

Verzamelsite voor kaartjes

Beschrijving van adverteerder Gebruik van termen als 'officieel' Beperkingen voor zichtbare URL
U heeft een verzamelsite voor kaartjes en linkt naar resellers. U verkoopt geen kaartjes op uw site. Niet toegestaan De zichtbare URL mag geen subdomein or post-domeinpad bevatten

Hoe u wordt gecertificeerd

Als u aan de vereisten voldoet, vraagt u certificering aan. In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar informatie over uw bedrijf en de URL's die u wilt promoten.

Google zal uw aanvraag beoordelen en u informeren over uw certificeringsstatus. Nadat u bent gecertificeerd, kunt u beginnen met adverteren. Houd er rekening mee dat uw certificering kan worden verwijderd als uw account, wanneer dan ook, niet aan de vereisten voldoet. 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false