Perihal pensijilan penjual tiket acara

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Perniagaan yang menjual tiket acara dibenarkan mengiklan melalui Google Ads, tetapi perniagaan tersebut hendaklah diperakui terlebih dahulu oleh Google. Pensijilan ini diperlukan untuk semua format dan sambungan iklan. Mohon untuk mendapatkan pensijilan menggunakan borang ini.

Untuk diperakui, perniagaan mungkin perlu memenuhi keperluan destinasi tertentu. Di samping itu, sesetengah perniagaan mungkin dikehendaki mematuhi keperluan peringkat iklan tambahan. 

Anda akan menemui perkara berikut di bawah:

 • Definisi model perniagaan: Anda perlu mengenal pasti model perniagaan yang anda tergolong untuk menentukan keperluan yang perlu anda penuhi bagi pensijilan dan iklan.
 • Keperluan destinasi untuk pensijilan: Keperluan untuk pensijilan, mengikut model perniagaan.
 • Keperluan peringkat iklan: Keperluan untuk iklan, mengikut model perniagaan.
Akaun Pembeli Diizinkan dan Display & Video 360 yang terlibat dalam penjualan semula tiket tidak perlu disahkan tetapi masih tertakluk kepada keperluan destinasi yang diterangkan di bawah. 

Definisi istilah bagi dasar penjual semula tiket acara

 
 • Penyedia utama: Pemilik acara, penganjur atau tempat acara yang pada mulanya menjual tiket atau penjual tiket yang telah diberi kuasa untuk berbuat demikian bagi pihak mereka melalui perjanjian kontrak. Tiket, dalam kedua-dua senario ini, mungkin tidak dijual atau diperuntukkan sebelum ini.
 • Penjual semula: Perniagaan yang menjual semula tiket yang telah diperuntukkan atau dijual di pasaran utama. Penjual semula atau pasaran jualan semula menentukan harga tiket (yang mungkin melebihi atau kurang daripada nilai muka) dan apa-apa cukai atau caj perkhidmatan atau yuran tambahan yang dikenakan.
 • Kumpulan yang berkaitan dengan acara: Mana-mana artis, lawatan, pasukan, liga, tempat acara dan acara atau kumpulan bagi pihak yang tiket mereka dijual yang serupa.
 • Pengagregat tiket: Mana-mana tapak yang mengagregatkan harga tiket daripada tapak penjual semula yang lain, tetapi tidak menjual tiket di tapak mereka sendiri.

Keperluan destinasi untuk pensijilan

Jika anda menjual atau memautkan kepada tapak untuk tiket jualan semula, anda hendaklah memenuhi beberapa atau semua keperluan destinasi yang berikut. Harap maklum bahawa jika anda penyedia utama, anda tidak mempunyai apa-apa keperluan destinasi, melainkan anda memautkan kepada tapak yang menjual tiket jualan semula. 

Berikut ialah ringkasan setiap keperluan destinasi. Di bawah ringkasan, anda boleh menyemak masa setiap keperluan digunakan, bergantung pada model perniagaan anda dan perkara yang dipromosikan oleh iklan anda.

Ringkasan keperluan destinasi

Domain URL

Jika anda menjual atau memautkan kepada tiket jualan semula, anda boleh mempunyai nama kumpulan yang berkaitan dengan acara dalam domain URL anda hanya jika anda memberikan salah satu daripada perkara berikut:

 • Kontrak atau dokumentasi undang-undang yang menunjukkan gabungan atau perkongsian antara syarikat anda dan kumpulan yang berkaitan dengan acara tersebut
 • Surat pada kepala surat syarikat yang ditandatangani oleh peguam atau eksekutif di syarikat anda, yang membuktikan bahawa syarikat tersebut bergabung atau mempunyai perkongsian dengan kumpulan yang berkaitan dengan acara tersebut

Pendedahan

Untuk melindungi pelanggan daripada penipuan dan mengelakkan kemungkinan berlakunya kekeliruan, jika anda menjual tiket jualan semula, anda hendaklah mendedahkan dengan jelas di tapak web atau apl anda bahawa:

 • Anda ialah pasaran jualan semula dan bukan penyedia utama tiket
 • Harga tiket anda mungkin lebih tinggi daripada nilai muka (iaitu, harga yang ditawarkan oleh penyedia utama)

Pendedahan ini hendaklah mudah dilihat dan diterangkan dengan jelas di bahagian 20% teratas (di bahagian atas halaman) tapak web penjual semula, termasuk di halaman utama dan mana-mana halaman pendaratan. Pendedahan ini tidak boleh disediakan dalam format pemberitahuan yang boleh ditutup dan fon hendaklah sama dengan atau lebih besar daripada kebanyakan teks di halaman tersebut.

Pecahan cukai/yuran 

Jika anda menjual tiket jualan semula, anda hendaklah mengemukakan pecahan cukai/yuran harga semasa proses daftar keluar dan sebelum pelanggan memberikan maklumat pembayaran. Pecahan ini hendaklah menunjukkan kos khusus yang ditambahkan, seperti cukai dan apa-apa yuran yang telah ditambahkan.

Sekiranya anda penyedia utama yang memautkan kepada tapak yang menjual tiket jualan semula, anda hendaklah memastikan bahawa tapak yang anda pautkan memenuhi keperluan destinasi yang diringkaskan di sini. Lihat Penyedia utama di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Destinasi keperluan mengikut model perniagaan

Penyedia utama

Perihalan pengiklan Kandungan yang dipromosikan oleh iklan Pendedahan (tapak) Pecahan cukai/yuran (tapak)
Anda ialah penyedia utama sahaja Tiket utama untuk acara Tidak diperlukan Tidak diperlukan
Anda penyedia utama tetapi halaman utama atau halaman acara anda memautkan kepada tapak penjual semula Tiket utama untuk acara Tidak diperlukan di tapak anda Tidak diperlukan di tapak anda
Tapak anda sahaja atau tiket jualan semula untuk acara Diperlukan di halaman pendaratan dan halaman utama penjual semula yang dipautkan sahaja Diperlukan di tapak penjual semula yang dipautkan

Penjual semula

Perihalan pengiklan Kandungan yang dipromosikan oleh iklan Pendedahan Pecahan cukai/yuran
Anda penjual semula "diizinkan" atau "rasmi" untuk acara tertentu Acara tertentu Diperlukan Diperlukan
Tapak anda sahaja atau acara yang anda bukan penjual semula rasmi Diperlukan Diperlukan
Anda menjadi penjual semula rasmi untuk liga sukan profesional Amerika Syarikat yang khusus Diperlukan Diperlukan
Anda penjual semula sahaja Tapak anda atau tiket jualan semula untuk acara Diperlukan Diperlukan
Anda ialah penjual semula yang a) juga merupakan penyedia utama untuk acara tertentu, b) memautkan kepada penyedia utama atau c) memautkan kepada penjual semula yang lain Tiket utama untuk acara Diperlukan di halaman utama tetapi tidak di halaman pendaratan jika halaman tersebut hanya menunjukkan maklumat yang berkaitan dengan tiket utama Tidak Diperlukan
Tapak anda sahaja atau tiket jualan semula untuk acara Diperlukan Diperlukan

Kumpulan yang berkaitan dengan acara

Perihalan pengiklan Kandungan yang dipromosikan oleh iklan Pendedahan  Pecahan cukai/yuran 
Anda mewakili kumpulan yang berkaitan dengan acara dan tapak anda memautkan kepada penyedia utama untuk penjualan tiket anda Tiket utama untuk acara Tidak diperlukan di tapak anda Tidak diperlukan di tapak anda
Anda mewakili kumpulan yang berkaitan dengan acara dan tapak anda memautkan kepada penjual semula untuk penjualan tiket anda Tapak anda sahaja Diperlukan di halaman pendaratan dan halaman utama penjual semula yang dipautkan sahaja
 
Diperlukan di tapak penjual semula yang dipautkan sahaja

Anda mewakili kumpulan yang berkaitan dengan acara dan tapak anda memautkan kepada penyedia utama dan juga penjual semula untuk penjualan tiket anda
Tapak anda sahaja Diperlukan di halaman pendaratan dan halaman utama penjual semula yang dipautkan sahaja Diperlukan di tapak penjual semula yang dipautkan

Pengagregat tiket

Perihalan pengiklan Pendedahan Pecahan cukai/yuran
Anda pengagregat tiket dan memautkan kepada penjual semula. Anda tidak menjual apa-apa tiket di tapak anda. Diperlukan di tapak anda dan tapak penjual semula yang dipautkan Diperlukan di tapak penjual semula yang dipautkan

Keperluan peringkat iklan

Jika anda bukan penyedia utama tiket, anda hendaklah memenuhi beberapa atau semua keperluan peringkat iklan yang berikut. 

Berikut ialah ringkasan setiap keperluan peringkat iklan. Di bawah ringkasan, anda boleh menyemak masa setiap keperluan digunakan, bergantung pada model perniagaan anda dan perkara yang dipromosikan oleh iklan anda.

Ringkasan keperluan peringkat iklan

Penggunaan istilah "rasmi" 

Sekiranya model perniagaan anda kadangkala memenuhi syarat sebagai penjual semula atau pengagregat tiket, jangan nyatakan bahawa anda merupakan penyedia utama tiket dengan menggunakan perkataan seperti "rasmi" dalam iklan anda atau dalam rujukan tapak anda (misalnya, "penyedia rasmi tiket NamaAcara" atau "tapak PenjualSemulaTiket rasmi").

Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai perjanjian sah dengan kumpulan yang berkaitan dengan acara yang menyatakan bahawa anda boleh merujuk diri anda sebagai penjual semula rasmi untuk kumpulan tersebut atau penjual semula rasmi utama bagi kumpulan tersebut, anda dibenarkan untuk menggunakan istilah "rasmi" dalam iklan anda, selagi anda memenuhi keperluan yang berikut:

 • Anda hendaklah memberikan surat daripada kumpulan yang berkaitan dengan acara berkaitan yang menyatakan dengan jelas bahawa anda dibenarkan untuk menggunakan istilah "rasmi" bagi merujuk kepada kumpulan yang berkaitan dengan acara bagi promosi tiket acara anda.
 • Anda boleh menggunakan "rasmi" dalam salah satu frasa berikut, diikuti dengan nama kumpulan yang berkaitan dengan acara tersebut (contohnya, "Pasaran Tiket Peminat kepada Peminat Rasmi untuk [nama kumpulan]"):

Jika perjanjian adalah bahawa anda boleh merujuk kepada diri anda sebagai penjual rasmi utama untuk kumpulan yang berkaitan dengan acara

 • Rakan Kongsi Penjualan Tiket Utama Rasmi
 • Pasaran Tiket Utama Rasmi
 • Penyedia Tiket Utama Rasmi
 • Rakan Kongsi Penjualan Tiket Pasaran Utama Rasmi
 • Penyedia Penjualan Tiket Pasaran Utama Rasmi
 • Jualan Tiket Utama Rasmi
 • Penjual Tiket Utama Rasmi

Jika perjanjian adalah bahawa anda boleh merujuk kepada diri anda sebagai penjual semula rasmi untuk kumpulan yang berkaitan dengan acara

 • Pasaran Tiket Peminat kepada Peminat Rasmi
 • Pasaran Peminat kepada Peminat Rasmi
 • Pasaran Sekunder Peminat kepada Peminat Rasmi
 • Rakan Kongsi Penjualan Tiket Sekunder Rasmi
 • Pasaran Tiket Sekunder Rasmi
 • Penyedia Tiket Sekunder Rasmi
 • Rakan Kongsi Penjualan Tiket Pasaran Sekunder Rasmi
 • Penyedia Penjualan Tiket Pasaran Sekunder Rasmi
 • Pasaran Tiket Peminat Rasmi
 • Bursa/Pasaran Tiket Rasmi
 • Pasaran Penjualan Semula Tiket Rasmi
 • Penjual Semula Rasmi

 

Pengehadan URL paparan

Untuk memastikan pelanggan tidak terkeliru tentang hubungan anda dengan kumpulan yang berkaitan dengan acara tersebut, jika anda penjual semula atau pengagregat tiket, anda tidak boleh mempunyai apa-apa laluan pasca domain atau subdomain dalam URL paparan anda.

Keperluan iklan mengikut model perniagaan

Penjual semula

Perihalan pengiklan Kandungan yang dipromosikan oleh iklan Penggunaan istilah seperti "rasmi" Pengehadan URL paparan
Anda penjual semula sahaja Tapak anda atau tiket jualan semula untuk acara Tidak dibenarkan URL paparan tidak boleh mengandungi subdomain atau laluan selepas domain
Anda ialah penjual semula yang a) juga merupakan penyedia utama untuk acara tertentu, b) memautkan kepada penyedia utama atau c) memautkan kepada penjual semula yang lain Tiket utama untuk acara Tidak dibenarkan URL paparan tidak boleh mengandungi subdomain atau laluan selepas domain
Tapak anda sahaja atau tiket jualan semula untuk acara Tidak dibenarkan URL paparan tidak boleh mengandungi subdomain atau laluan selepas domain

Kumpulan yang berkaitan dengan acara

Perihalan pengiklan Kandungan yang dipromosikan oleh iklan Penggunaan istilah seperti "rasmi" Pengehadan URL paparan
Anda mewakili kumpulan yang berkaitan dengan acara dan tapak anda memautkan kepada penyedia utama untuk penjualan tiket anda Tiket utama untuk acara Dibenarkan Tiada
Anda mewakili kumpulan yang berkaitan dengan acara dan tapak anda memautkan kepada penjual semula untuk penjualan tiket anda Tapak anda sahaja Dibenarkan Tiada

Pengagregat tiket

Perihalan pengiklan Penggunaan istilah seperti "rasmi" Pengehadan URL paparan
Anda pengagregat tiket dan memautkan kepada penjual semula. Anda tidak menjual apa-apa tiket di tapak anda. Tidak dibenarkan URL paparan tidak boleh mengandungi subdomain atau laluan selepas domain

Cara mendapatkan pensijilan

Jika anda memenuhi keperluan di atas, mohon untuk mendapatkan pensijilan. Borang permohonan akan meminta maklumat tentang perniagaan anda dan URL yang anda rancang untuk iklankan.

Google akan menyemak permohonan anda dan memberitahu anda tentang status pensijilan anda. Sebaik sahaja disahkan, anda boleh memulakan pengiklanan dengan serta-merta. Perlu diingat bahawa pensijilan anda mungkin dibatalkan sekiranya pada bila-bila masa akaun anda tidak memenuhi keperluan. 

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?