Par pasākumu biļešu pārdevēju piemērotību

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pasākumu biļešu pārdošanu, ir atļauts rādīt reklāmas, izmantojot programmu Google Ads, ja tie atbilst noteiktiem piemērotības nosacījumiem. Tomēr tiem vispirms ir uzņēmumam Google jāiesniedz pieprasījums par piemērotības apstiprināšanu. Atkarībā no uzņēmējdarbības modeļa galvenajām lapām vai lietojumprogrammām, kurās tiek pārdotas pasākumu biļetes, ir jāatbilst noteiktiem piemērotības apstiprināšanai izmantotiem objektīviem kritērijiem. Google nepārbauda informāciju par piedāvājumiem šādās vietnēs un neveic nekādu juridisku analīzi. Neatkarīgi no reklamēšanas formāta un līdzekļa veida ir nepieciešams iepriekšējs piemērotības apstiprinājuma pieprasījums. Lūdzu, pieprasiet piemērotības apstiprinājumu, izmantojot šo veidlapu.

Lai uzņēmumi būtu piemēroti Google Ads izmatošanai, tiem, iespējams, būs jānodrošina atbilstība noteiktām prasībām, kas attiecas uz galvenajām lapām. Dažiem uzņēmumiem, iespējams, būs jānodrošina arī atbilstība papildu prasībām reklāmu līmenī.

Rakstā ir sniegta tālāk norādītā informācija.

 • Uzņēmējdarbības modeļu definīcijas. Jums būs jāidentificē savas uzņēmējdarbības modelis, lai varētu noteikt, kādas prasības jāievēro, lai rādītu reklāmas.
 • Prasības par galamērķi, kas jāievēro, lai varētu izmantot programmu Google Ads. Prasības, kurām uzņēmējdarbības modelim ir jāatbilst.
 • Prasības reklāmu līmenī. Prasības, kas attiecas uz reklāmām katram uzņēmējdarbības modelim.
Piezīme. Authorized Buyers un Display & Video 360 kontu īpašniekiem, kuri ir iesaistījušies biļešu tālākpārdošanā, nav jāiesniedz pieprasījums par piemērotības apstiprināšanu, tomēr viņiem ir jānodrošina atbilstība tālāk norādītajām prasībām, kas attiecas uz galamērķi.

Terminu definīcijas pasākumu biļešu tālākpārdevēju politikā

 • Galvenais nodrošinātājs: pasākuma īpašnieks, rīkotājs vai norises vieta, kas sākotnēji pārdod biļeti, vai biļešu pārdevējs, kas ar līgumu ir pilnvarots pārdot biļeti pasākuma īpašnieka, rīkotāja vai norises vietas vārdā. Jebkurā no šiem gadījumiem biļetes nedrīkst būt iepriekš pārdotas vai piešķirtas.
 • Tālākpārdevējs: uzņēmums, kas veic jau piešķirtu vai galvenajā tirdzniecības vietā pārdotu biļešu tālākpārdošanu. Tālākpārdevējs vai tālākpārdošanas tirdzniecības vieta nosaka biļešu cenu (tā var būt augstāka vai zemāka par nominālvērtību), kā arī jebkurus papildu piemērojamos nodokļus, maksu par pakalpojumiem vai citas maksas. Tālākpārdevējiem piemērotās prasības attiecas arī uz tirdzniecības vietām, kurās tālākpārdevēji sazinās ar biļešu pircējiem.
 • Ar pasākumu saistīta grupa: jebkurš mākslinieks, turneja, komanda, līga, norises vieta vai līdzīgs pasākums vai grupa, kā vārdā tiek pārdotas biļetes.
 • Biļešu apkopotājs: jebkura vietne, kurā tiek apkopotas citu tālākpārdevēju vietnēs norādītās biļešu cenas, bet kurā netiek veiktas nekādas ar biļešu tirdzniecību saistītas darbības.

Google Ads piemērotības prasības, kas attiecas uz galvenajām lapām

Ja veicat biļešu tālākpārdošanu vai norādāt saiti uz vietni, kurā tiek veikta biļešu tālākpārdošana, jums ir jānodrošina atbilstība dažām vai visām tālāk norādītajām prasībām, kas attiecas uz galvenajām lapām. Ņemiet vērā: ja esat galvenais nodrošinātājs, jums nav jānodrošina atbilstība prasībām, kas attiecas uz galamērķi, izņemot gadījumus, kad norādāt saiti uz vietni, kurā tiek veikta biļešu tālākpārdošana.

Tālāk sniegts kopsavilkums, kurā apkopotas visas prasības, kas attiecas uz galvenajām lapām. Zem kopsavilkuma ir sniegta informācija par to, kādos gadījumos ir spēkā katra prasība atkarībā no uzņēmējdarbības modeļa un reklāmas satura.

Kopsavilkums par galveno lapu prasībām

URL domēns

Ja veicat biļešu tālākpārdošanu vai norādāt saiti uz vietni, kurā tiek veikta biļešu tālākpārdošana, jūs savā URL domēnā drīkstat norādīt ar pasākumu saistītās grupas nosaukumu tikai tad, ja varat nodrošināt vienu no tālāk minētajiem dokumentiem.

 • Līgums vai cits juridisks dokuments, kas apliecina jūsu uzņēmuma un ar pasākumu saistītās grupas savstarpējo saistību vai partnerību.
 • Jūsu uzņēmuma un ar pasākumu saistītās grupas savstarpējo saistību vai partnerību apliecinoša vēstule uz uzņēmuma veidlapas, ko parakstījusi uzņēmuma pilnvarota persona vai vadošs darbinieks.

Atklājamā informācija

Ja veicat biļešu tālākpārdošanu, jums savā vietnē vai lietotnē ir skaidri jānorāda tālāk minētā informācija, lai pasargātu klientus no krāpniecības un novērstu iespējamas neskaidrības.

 • Jūs pārstāvat tālākpārdošanas tirgu un neesat biļešu galvenais nodrošinātājs.
 • Jūsu norādītās biļešu cenas var būt augstākas par to nominālvērtību (proti, cenu, ko piedāvā galvenais nodrošinātājs).

Šai informācijai ir jābūt viegli ieraugāmai un saprotami izskaidrotai tālākpārdevēja vietnes, tostarp sākumlapas un visu galveno lapu, augšdaļā (pirmajos 20% pirmajā ekrānā). Šī informācija nedrīkst būt aizverama vai paslēpjama paziņojuma formātā, un tajā izmantotā fonta lielums nedrīkst būt mazāks par lapas lielākās daļas teksta burtu lielumu.

Nodokļu/maksas sadalījums 

Ja veicat biļešu tālākpārdošanu, jums norēķināšanās laikā (un pirms klients ir norādījis maksājumu informāciju) ir jānorāda arī nodokļu/maksas sadalījums. Sadalījumā ir jānorāda konkrētās pievienotās izmaksas, piemēram, nodokļi un ikviena cita pievienotā maksa.

Ja esat galvenais nodrošinātājs un norādāt saiti uz vietni, kurā tiek veikta biļešu tālākpārdošana, jums ir jāgādā, lai attiecīgā vietne atbilstu šeit norādītajām prasībām, kas attiecas uz galamērķi. Plašāku informāciju skatiet tālāk sadaļā Galvenais nodrošinātājs.

Prasības, kas attiecas uz galamērķi (katram uzņēmējdarbības modelim)

Galvenais nodrošinātājs

Reklāmdevēja apraksts Kas tiek reklamēts Atklājamā informācija (vietnē) Nodokļu/maksas sadalījums (vietnē)
Jūs esat tikai galvenais nodrošinātājs Primārās pasākuma biļetes Nav nepieciešama Nav nepieciešams
Jūs esat galvenais nodrošinātājs, bet savā sākumlapā vai pasākuma lapā norādāt saiti uz tālākpārdevēja vietni Primārās pasākuma biļetes Nav nepieciešama jūsu vietnē Nav nepieciešams jūsu vietnē
Tikai jūsu vietne vai konkrēta pasākuma biļešu tālākpārdošana Nepieciešama tikai tālākpārdevēja galvenajā lapā un sākumlapā, uz kuru esat norādījis saiti Nepieciešams tālākpārdevēja vietnē, uz kuru esat norādījis saiti

Tālākpārdevējs

Reklāmdevēja apraksts Kas tiek reklamēts Atklājamā informācija Nodokļu/maksas sadalījums
Jūs esat “pilnvarotais” vai “oficiālais” tālākpārdevējs konkrētiem pasākumiem Konkrēti pasākumi Nepieciešama Nepieciešams
Tikai jūsu vietne vai pasākumi, kuriem neesat oficiālais tālākpārdevējs Nepieciešama Nepieciešams
Noteiktas ASV profesionālā sporta līgas, kurām esat oficiālais tālākpārdevējs Nepieciešama Nepieciešams
Jūs esat tikai tālākpārdevējs Jūsu vietne vai konkrēta pasākuma biļešu tālākpārdošana Nepieciešama Nepieciešams
Jūs esat tālākpārdevējs un a) esat arī konkrētu pasākumu galvenais nodrošinātājs, b) norādāt saites uz galveno nodrošinātāju lapām vai c) norādāt saites uz citu tālākpārdevēju lapām Primārās pasākuma biļetes Nepieciešama tikai sākumlapā, nevis galvenajā lapā, ja tiek rādīta informācija, kas attiecas tikai uz primārajām biļetēm Nav nepieciešams
Tikai jūsu vietne vai konkrēta pasākuma biļešu tālākpārdošana Nepieciešama Nepieciešams

Ar pasākumu saistīta grupa

Reklāmdevēja apraksts Kas tiek reklamēts Atklājamā informācija  Nodokļu/maksas sadalījums 
Jūs pārstāvat ar pasākumu saistītu grupu, un jūsu vietnē norādīta saite uz jūsu pasākuma biļešu galvenā nodrošinātāja lapu Primārās pasākuma biļetes Nav nepieciešama jūsu vietnē Nav nepieciešams jūsu vietnē
Jūs pārstāvat ar pasākumu saistītu grupu, un jūsu vietnē norādīta saite uz jūsu pasākuma biļešu tālākpārdevēja lapu Tikai jūsu vietne Nepieciešama tikai tālākpārdevēja galvenajā lapā un sākumlapā, uz kuru esat norādījis saiti
 
Nepieciešams tikai norādītā tālākpārdevēja vietnē

Jūs pārstāvat ar pasākumu saistītu grupu, un jūsu vietnē norādīta saite uz jūsu pasākuma biļešu galvenā nodrošinātāja lapu un tālākpārdevēja lapu
Tikai jūsu vietne Nepieciešama tikai tālākpārdevēja galvenajā lapā un sākumlapā, uz kuru esat norādījis saiti Nepieciešams norādītā tālākpārdevēja vietnē

Biļešu apkopotājs

Reklāmdevēja apraksts Atklājamā informācija Nodokļu/maksas sadalījums
Jūs esat biļešu apkopotājs un norādāt saites uz tālākpārdevēju lapām. Savā vietnē jūs nepārdodat nekādas biļetes. Nepieciešama jūsu vietnē un tālākpārdevēju vietnēs, uz kurām esat norādījis saites Nepieciešams tālākpārdevēju vietnēs, uz kurām esat norādījis saites

Kā pieprasīt pasākumu biļešu pārdevēju piemērotības apstiprinājumu

Ja atbilstat iepriekš minētajām prasībām, kas attiecas uz galvenajām lapām, pieprasiet apstiprinājumu par savu piemērotību Google Ads izmantošanai. Pieteikuma veidlapā jums jānorāda informācija par savu uzņēmumu un to lapu vietrāži URL, ko plānojat iekļaut savās reklāmās.

Google pārskatīs jūsu pieprasījumu, pamatojoties uz sniegto informāciju, un paziņos jums par savu lēmumu. Ja Google secina, ka esat piemērots, varat nekavējoties sākt reklāmu rādīšanu. Ņemiet vērā, ka jūsu Google Ads lietošana var tikt apturēta, ja kādā brīdī konstatēsim, ka jūsu galvenās lapas vairs neatbilst piemērotības prasībām.

 

 

Prasības reklāmu līmenī

Ja neesat biļešu galvenais nodrošinātājs, jums ir jāievēro dažas vai visas tālāk norādītās prasības reklāmu līmenī. 

Tālāk sniegts kopsavilkums, kurā apkopotas visas prasības reklāmu līmenī. Zem kopsavilkuma ir sniegta informācija par to, kādos gadījumos ir spēkā katra prasība atkarībā no uzņēmējdarbības modeļa un reklāmas satura.

Prasības reklāmu līmenī: kopsavilkums

Vārda “oficiālais” izmantošana 

Ja atbilstoši savas uzņēmējdarbības modelim dažkārt kvalificējaties kā tālākpārdevējs vai biļešu apkopotājs, savās reklāmās vai atsaucēs uz savu vietni jūs nedrīkstat netieši norādīt, ka esat tikai biļešu galvenais nodrošinātājs, izmantojot tādus vārdus kā “oficiālais” (piemēram, “PasākumaNosaukums biļešu oficiālais nodrošinātājs” vai “oficiālā BiļešuTālākpārdevēja vietne”).

Tomēr, ja ar pasākumu saistīta grupa būs noslēgusi ar jums juridisku vienošanos, kurā norādīts, ka drīkstat dēvēt sevi par attiecīgās grupas oficiālo tālākpārdevēju vai oficiālo galveno tālākpārdevēju, jūs drīkstēsiet reklāmā izmantot vārdu “oficiālais” ar nosacījumu, ka nodrošināsiet atbilstību tālāk minētajām prasībām.

 • Jums ir jānodrošina vēstule no attiecīgās ar pasākumu saistītās grupas, kurā skaidri norādīts, ka jums ir atļauts savās pasākuma biļešu reklāmās izmantot vārdu “oficiālais”, atsaucoties uz attiecīgo grupu.
 • Jūs drīkstat izmantot vārdu “oficiālais” kādā no tālāk minētajām frāzēm, pēc kurām ir norādīts attiecīgās ar pasākumu saistītās grupas nosaukums (piemēram, “Oficiālā fanu savstarpējās biļešu tirdzniecības vieta grupai [grupas nosaukums]”).

Ja jums ir vienošanās, ka drīkstat sevi dēvēt par kādas ar pasākumu saistītas grupas oficiālo galveno biļešu pārdevēju

 • Oficiālais galvenais biļešu tirdzniecības partneris
 • Oficiālā galvenā biļešu tirdzniecības vieta
 • Oficiālais galvenais biļešu nodrošinātājs
 • Oficiālais galvenā tirgus biļešu tirdzniecības partneris
 • Oficiālais galvenā tirgus biļešu pārdevējs
 • Oficiālā galvenā biļešu pārdošana
 • Oficiālais galvenais biļešu pārdevējs

Ja jums ir vienošanās, ka drīkstat sevi dēvēt par kādas ar pasākumu saistītas grupas oficiālo biļešu tālākpārdevēju

 • Oficiālā fanu savstarpējās biļešu tirdzniecības vieta
 • Oficiālā fanu savstarpējās tirdzniecības vieta
 • Oficiālā sekundārā fanu savstarpējās tirdzniecības vieta
 • Oficiālais sekundārās biļešu tirdzniecības partneris
 • Oficiālā sekundārā biļešu tirdzniecības vieta
 • Oficiālais sekundārais biļešu pārdevējs
 • Oficiālais sekundārā tirgus biļešu tirdzniecības partneris
 • Oficiālais sekundārā tirgus biļešu pārdevējs
 • Oficiālā fanu biļešu tirdzniecības vieta
 • Oficiālā biļešu apmaiņas/tirdzniecības vieta
 • Oficiālā biļešu tālākpārdošanas vieta
 • Oficiālais tālākpārdevējs

Redzamā URL ierobežojumi

Lai klienti netiktu maldināti par to, kāda ir ar pasākumu saistītās grupas un jūsu saistība, savā redzamajā URL jūs nedrīkstat izmantot nekādus ceļus pēc domēna nosaukuma vai apakšdomēnus, ja esat tālākpārdevējs vai biļešu apkopotājs.

Prasības, kas attiecas uz reklāmām (katram uzņēmējdarbības modelim)

Tālākpārdevējs

Reklāmdevēja apraksts Kas tiek reklamēts Tādu vārdu kā “oficiālais” izmantošana Redzamā URL ierobežojumi
Jūs esat tikai tālākpārdevējs Jūsu vietne vai konkrēta pasākuma biļešu tālākpārdošana Nav atļauta Redzamajā URL nedrīkst būt ietverts apakšdomēns vai ceļš pēc domēna
Jūs esat tālākpārdevējs un a) esat arī specifisku pasākumu galvenais nodrošinātājs, b) norādāt saiti uz galveno nodrošinātāju lapām vai c) norādāt uz citu tālākpārdevēju lapām Primārās pasākuma biļetes Nav atļauta Redzamajā URL nedrīkst būt ietverts apakšdomēns vai ceļš pēc domēna
Tikai jūsu vietne vai konkrēta pasākuma biļešu tālākpārdošana Nav atļauta Redzamajā URL nedrīkst būt ietverts apakšdomēns vai ceļš pēc domēna

Ar pasākumu saistīta grupa

Reklāmdevēja apraksts Kas tiek reklamēts Tādu vārdu kā “oficiālais” izmantošana Redzamā URL ierobežojumi
Jūs pārstāvat ar pasākumu saistītu grupu, un jūsu vietnē norādīta saite uz jūsu pasākuma biļešu galvenā nodrošinātāja lapu Primārās pasākuma biļetes Atļauta Nav
Jūs pārstāvat ar pasākumu saistītu grupu, un jūsu vietnē norādīta saite uz jūsu pasākuma biļešu tālākpārdevēja lapu Tikai jūsu vietne Atļauta Nav


Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
false
true
true
73067