Muut rajoitetut toimialat: Tapahtumalippujen myynti

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Jotta käyttäjät eivät joutuisi väärinkäytösten kohteeksi, olemme rajoittaneet tietynlaisten yritysten mainontaa palveluissamme, vaikka yksittäiset yritykset noudattaisivatkin muita käytäntöjämme. Oman jatkuvan seurantamme sekä käyttäjien, sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaviranomaisten antaman palautteen perusteella havaitsemme toisinaan tuotteita tai palveluita, jotka ovat alttiita väärinkäytölle. Jos katsomme, että tietynlaiset yritykset aiheuttavat kohtuuttoman riskin käyttäjien turvallisuudelle tai käyttökokemukselle, saatamme rajoittaa tällaisiin yrityksiin liittyvien mainosten näkymistä tai lopettaa mainonnan kokonaan.

Tapahtumalippuja myyvät yritykset voivat mainostaa Google Adsin kautta saatuaan Googlelta kelpoisuusvahvistuksen, jota haetaan täyttämällä tämä lomake. Kelpoisuusvahvistuksen saaminen voi edellyttää, että yritykset täyttävät tietyt kohteeseen liittyvät mainosvaatimukset.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Liiketoimintamallien määritelmät: Sinun on tunnistettava oma liiketoimintamallisi, jotta voit tarkistaa, mitä vaatimuksia sinun on täytettävä voidaksesi mainostaa Google Adsin kautta.
 • Kohteeseen liittyvät vaatimukset liiketoimintamalleittain
 • Mainosvaatimukset liiketoimintamalleittain
Huom. Lippujen jälleenmyyntiin osallistuvien Authorized Buyers- ja Display & Video 360 ‑tilien ei tarvitse lähettää kelpoisuusvahvistuspyyntöä, mutta niiden on silti täytettävä alla kuvatut kohteeseen liittyvät vaatimukset.

 

Liiketoimintamallien määritelmät

 • Ensisijainen tarjoaja on tapahtuman omistaja/järjestäjä tai tapahtumapaikka, joka vastaa ensisijaisesti tapahtuman lippujen myynnistä, tai lipunmyyjä, jonka edellä mainitut tahot ovat erillisellä sopimuksella valtuuttaneet myymään tapahtuman lippuja. Tämä koskee tilanteita, joissa lippuja ei ole vielä aiemmin myyty tai jaettu.
 • Jälleenmyyjänä toimivat yritykset myyvät uudelleen lippuja, joita on jo jaettu tai myyty ensisijaisessa myyntipaikassa. Jälleenmyyjä tai jälleenmyyntipaikka määrittelee tapahtumalippujen hinnan (joka voi olla lippujen nimellisarvoa korkeampi tai alhaisempi) sekä mahdolliset verot, palvelumaksut tai muut lisämaksut. Jälleenmyyjiin kohdistettavat vaatimukset koskevat myös kauppapaikkoja, jotka yhdistävät jälleenmyyjät lippujen myyjiin.
 • Tapahtumaan liittyvä ryhmä on mikä tahansa artisti, kiertue, joukkue, liiga, tapahtumapaikka tai muu vastaava tapahtuma tai ryhmä, jonka puolesta lippuja myydään.
 • Lippujen hintoja kokoava sivusto on mikä tahansa sivusto, jolle on koottu lippujen hintatietoja muilta jälleenmyyjäsivustoilta mutta jolla ei kuitenkaan myydä lippuja.
Hyvä huomata
 • Ranskassa ja sen merentakaisilla alueilla tapahtumalippuja saavat myydä vain sellaiset ensisijaiset tarjoajat, jotka täyttävät vaaditut ehdot.
 • Jos yrityksesi mainostaa jälleenmyynti-inventaaria, riippumatta siitä, toimitko jonkin muun inventaarin ensisijaisena tarjoajana, sinut katsotaan tämän käytännön yhteydessä jälleenmyyjäksi.


Kohteeseen liittyvät vaatimukset liiketoimintamalleittain

Jos jälleenmyyt lippuja tai sivustollasi on linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, sinun on täytettävä kaikki tai ainakin osa alla mainituista kohteeseen liittyvistä vaatimuksista. Jos olet ensisijainen tarjoaja, sinua eivät koske mitkään kohteeseen liittyvät vaatimukset, ellei sivustollasi ole linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille.

Alla on yhteenveto kaikista kohteeseen liittyvistä vaatimuksista liiketoimintamallin ja mainostettavan asian mukaan.

Yhteenveto

URL-osoitteen verkkotunnus

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä tai lisäät sivustollesi linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, voit käyttää tapahtumaan liittyvän ryhmän nimeä URL-osoitteen verkkotunnuksessa vain, jos toimitat jommankumman seuraavista asiakirjoista:

 • sopimus tai oikeudellinen asiakirja, joka osoittaa yhteyden tai kumppanuuden yrityksesi ja tapahtumaan liittyvän ryhmän välillä
 • yrityksesi virallisella logopaperilla oleva asiakirja, jossa yhteys tai kumppanuus yrityksesi ja tapahtumaan liittyvän ryhmän välillä on vahvistettu asianajajan tai yrityksesi johtajan allekirjoituksella.

Ilmoitukset

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä, sinun on suojeltava asiakkaitasi huijauksilta ja mahdollisilta väärinkäsityksiltä ilmoittamalla verkkosivustollasi tai sovelluksessasi selkeästi, että

 • olet lippujen jälleenmyyjä etkä niiden ensisijainen tarjoaja
 • hintasi voivat olla lippujen nimellisarvoa (ensisijaisen tarjoajan hintaa) korkeampia.

Ilmoituksen on oltava selkeä ja hyvin näkyvissä kaikkien mainosten kohdesivujen yläosassa ylimmän viidenneksen alueella. Ilmoitus ei saa näkyä sellaisessa muodossa, jonka käyttäjä voi sulkea tai piilottaa. Tekstin pitää olla samaa tai suurempaa fonttikokoa kuin sivun leipäteksti.

Verojen/maksujen erittely

Jos toimit lippujen jälleenmyyjänä, sinun on näytettävä verojen tai maksujen erittely maksuvaiheessa, ennen kuin asiakas antaa maksutiedot. Erittelyn tulee sisältää tarkat lisäkustannukset, kuten verot ja mahdolliset muut lippujen hintaan lisätyt maksut.

Liiketoimintamalleittain

Ensisijainen tarjoaja

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset (sivustolla) Verojen/maksujen erittely (sivustolla)
Toimit ainoastaan ensisijaisena tarjoajana Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita Ei vaadita
Toimit ensisijaisena tarjoajana, mutta etusivullasi tai tapahtumasivullasi on linkki jälleenmyyjän sivustolle Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita omalla sivustollasi Ei vaadita omalla sivustollasi
Vain oma sivustosi tai jälleenmyynnissä olevat tapahtumaliput Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla Vaaditaan linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Jälleenmyyjä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset Verojen/maksujen erittely
Toimit tiettyjen tapahtumien lippujen valtuutettuna tai virallisena jälleenmyyjänä Tietyt tapahtumat Vaaditaan Vaaditaan
Vain oma sivustosi tai tapahtumat, joissa et toimi lippujen virallisena jälleenmyyjänä Vaaditaan Vaaditaan
Tiettyjen yhdysvaltalaisten ammattilaisurheilusarjojen tapahtumaliput, joiden virallisena jälleenmyyjänä toimit Vaaditaan Vaaditaan
Toimit ainoastaan jälleenmyyjänä (et "valtuutettuna" tai "virallisena" jälleenmyyjänä) Oma sivustosi tai jälleenmyynnissä olevat tapahtumaliput Vaaditaan Vaaditaan
Toimit jälleenmyyjänä ja a) olet lisäksi tiettyjen tapahtumien lippujen ensisijainen tarjoaja, b) sivustollasi on linkkejä ensisijaisten tarjoajien sivustoille tai c) sivustollasi on linkkejä muiden jälleenmyyjien sivustoille Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Vaaditaan laskeutumissivulla, ellei se sisällä ainoastaan ensisijaiselta tarjoajalta saataviin lippuihin liittyvää tietoa Ei vaadita
Vain oma sivustosi tai jälleenmyynnissä olevat tapahtumaliput Vaaditaan Vaaditaan

Tapahtumaan liittyvä ryhmä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Ilmoitukset Verojen/maksujen erittely
Edustat tapahtumaan liittyvää ryhmää, ja sivustollasi on linkkejä ensisijaisen tarjoajan sivustolle, joka myy lippuja puolestasi Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Ei vaadita omalla sivustollasi Ei vaadita omalla sivustollasi
Edustat tapahtumaan liittyvää ryhmää, ja sivustollasi on linkkejä jälleenmyyjän sivustolle, joka myy lippuja puolestasi Vain oma sivustosi Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla
 
Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Edustat tapahtumaan liittyvää ryhmää, ja sivustollasi on linkkejä sekä ensisijaisen tarjoajan että jälleenmyyjän sivustoille, jotka myyvät lippuja puolestasi
Vain oma sivustosi Vaaditaan vain linkitetyn jälleenmyyjän laskeutumissivulla Vaaditaan linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

Lippujen hintoja kokoava sivusto

Mainostajan kuvaus Ilmoitukset Verojen/maksujen erittely
Sinulla on lippujen hintoja kokoava sivusto, jolla on linkkejä jälleenmyyjien sivustoille (sivustollasi ei myydä mitään lippuja) Vaaditaan omalla sivustollasi sekä linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla Vaaditaan linkitetyn jälleenmyyjän sivustolla

 

Mainosvaatimukset liiketoimintamalleittain

Jos et ole lippujen ensisijainen tarjoaja, sinun on täytettävä kaikki tai ainakin osa alla mainituista mainosvaatimuksista.

Alla on yhteenveto kaikista mainosvaatimuksista liiketoimintamallin ja mainostettavan asian mukaan.

Yhteenveto

Virallinen-termin käyttäminen

Jos yrityksesi toimii toisinaan lippujen jälleenmyyjänä tai lippujen hintoja kokoavana sivustona, älä anna ymmärtää, että olet ainoastaan tapahtumalippujen ensisijainen tarjoaja esimerkiksi käyttämällä sanaa "virallinen" mainoksissasi tai viitatessasi sivustoosi (esim. "virallinen TapahtumanNimi-lippujen tarjoaja" tai "virallinen LippujenJälleenmyyjänä toimiva sivusto").

Jos kuitenkin olet solminut oikeudellisesti sitovan sopimuksen tapahtumaan liittyvän ryhmän kanssa ja sopimuksessa määritellään, että voit viitata itseesi tapahtumaan liittyvän ryhmän virallisena jälleenmyyjänä tai ensisijaisena myyjänä, saat käyttää mainostekstissäsi virallinen-termiä, kunhan täytät seuraavat vaatimukset:

 • Sinun on esitettävä kyseiseltä tapahtumaan liittyvältä ryhmältä saamasi asiakirja, jossa ilmoitetaan selkeästi, että sinulla on oikeus käyttää virallinen-merkintää ryhmään liittyvien tapahtumalippujen mainoskampanjoissa.
 • Voit käyttää virallinen-termiä jossakin seuraavista ilmauksista siten, että ilmauksen jälkeen mainitaan tapahtumaan liittyvän ryhmän nimi (esim. Virallinen kauppapaikka myyntiin fanilta fanille: [ryhmän nimi]):

Jos voit sopimuksesi mukaan kutsua yritystäsi tapahtumaan liittyvän ryhmän viralliseksi ensisijaiseksi jälleenmyyjäksi

 • Virallinen ensisijainen lipunmyyntikumppani
 • Virallinen ensisijainen lipunmyyntipaikka
 • Virallinen ensisijainen lippujentarjoaja
 • Virallinen ensisijaisen myyntipaikan lipunmyyntikumppani
 • Virallinen ensisijaisen myyntipaikan lipunmyyjä
 • Virallinen ensisijainen lipunmyynti
 • Virallinen ensisijainen lipunmyyjä

Jos voit sopimuksesi mukaan kutsua yritystäsi tapahtumaan liittyvän ryhmän viralliseksi jälleenmyyjäksi

 • Virallinen kauppapaikka lipunmyyntiin fanilta fanille
 • Virallinen kauppapaikka myyntiin fanilta fanille
 • Virallinen toissijainen kauppapaikka lipunmyyntiin fanilta fanille
 • Virallinen toissijainen lipunmyyntikumppani
 • Virallinen toissijainen lipunmyyntipaikka
 • Virallinen toissijainen lippujentarjoaja
 • Virallinen toissijaisen kumppanin lipunmyyntipaikka
 • Virallinen toissijaisen lippujentarjoajan kauppapaikka
 • Virallinen fanilippujen kauppapaikka
 • Virallinen lippujen vaihto- ja kauppapaikka
 • Virallinen lippujen jälleenmyyntipaikka
 • Virallinen jälleenmyyjä

Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset

Emme halua, että asiakkaat saavat harhaanjohtavaa tietoa sinun ja tapahtumaan liittyvän ryhmän välisestä kumppanuudesta. Siksi jälleenmyyjien tai lippujen hintoja kokoavien sivustojen näkyvissä URL-osoitteissa ei saa olla verkkotunnuksen jälkeisiä polun osia eikä aliverkkotunnuksia.

Liiketoimintamalleittain

Jälleenmyyjä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Virallinen-termin ja vastaavien termien käyttö Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset
Toimit ainoastaan jälleenmyyjänä Oma sivustosi tai jälleenmyynnissä olevat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa
Toimit jälleenmyyjänä ja a) olet lisäksi tiettyjen tapahtumien lippujen ensisijainen tarjoaja, b) sivustollasi on linkkejä ensisijaisten tarjoajien sivustoille tai c) sivustollasi on linkkejä muiden jälleenmyyjien sivustoille Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa
Vain oma sivustosi tai jälleenmyynnissä olevat tapahtumaliput Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa

Tapahtumaan liittyvä ryhmä

Mainostajan kuvaus Mainostettava asia Virallinen-termin ja vastaavien termien käyttö Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset
Edustat tapahtumaan liittyvää ryhmää, ja sivustollasi on linkkejä sen ensisijaisen tarjoajan sivustolle, joka myy lippuja puolestasi Ensisijaiselta tarjoajalta saatavat tapahtumaliput Sallittu
Edustat tapahtumaan liittyvää ryhmää, ja sivustollasi on linkkejä sen jälleenmyyjän sivustolle, joka myy lippuja puolestasi Vain oma sivustosi Sallittu

Lippujen hintoja kokoava sivusto

Mainostajan kuvaus Virallinen-termin ja vastaavien termien käyttö Näkyvien URL-osoitteiden rajoitukset
Sinulla on lippujen hintoja kokoava sivusto, jolla on linkkejä jälleenmyyjien sivustoille (sivustollasi ei myydä mitään lippuja) Ei sallittu Näkyvä URL-osoite ei saa sisältää aliverkkotunnusta eikä verkkotunnuksen jälkeistä polun osaa
 

Näin voit korjata mainosrikkomukset

Jos mainoksiasi hylätään tapahtumalippujen myyntiä koskevan käytännön perusteella, tee jompikumpi tai molemmat seuraavista.

Kelpoisuusvahvistuksen pyytäminen

Tapahtumalippuja myyvät yritykset voivat mainostaa Google Adsin kautta haettuaan Googlelta kelpoisuusvahvistusta ja saatuaan sen. Tarkista kelpoisuusehdot täältä ja hae kelpoisuusvahvistusta täyttämällä tämä lomake.

Käytäntöpäätöksestä valittaminen

Jos olet korjannut kohteen tai olemme mielestäsi tehneet virheen, voit tehdä käytäntöpäätöksestä valituksen suoraan Google Ads ‑tililtäsi ja pyytää tarkastusta. Kun olemme varmistaneet kohteen olevan käytäntömme mukainen, voimme hyväksyä mainoksesi.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko