Teave sündmuste piletite müüjate sobilikkuse kohta

Ettevõtted, kes tegelevad sündmuste piletite müügiga, tohivad Google Adsi kaudu reklaamida, kui nad vastavad teatud sobilikkuse tingimustele. Esmalt peavad nad esitama Google'ile sobilikkuse kinnitamiseks taotluse. Sobilikkuse kinnitus hõlmab teatud objektiivseid kriteeriume, mida sihtlehed või rakendused, mille kaudu müüakse sündmuste pileteid, peavad oma ärimudelist olenevalt järgima. Google ei kontrolli nendel saitidel olevate pakkumiste üksikasju ega tee mingeid juriidilisi analüüse. Enne on vaja sobilikkuse taotluse kinnitust olenemata reklaamivormingust ja -vara tüübist. Taotlege sobilikkuse kinnitust selle vormi kaudu.

Selleks et olla Google Adsi kasutamiseks sobilik, peavad ettevõtted võib-olla järgima konkreetseid sihtlehenõudeid. Mõni ettevõte peab võib-olla järgima reklaamitasemel lisanõudeid.

Altpoolt leiate järgmise teabe.

 • Ärimudelite definitsioonid: peate tuvastama enda kasutatava ärimudeli, et määrata nõuded, millele peate vastama, et olla sobilik reklaamide esitamiseks.
 • Sihtkoha nõuded, et olla Google Adsi kasutamiseks sobilikud: nõuded, millele ärimudel peab vastama.
 • Reklaamitasemel nõuded: reklaamide nõuded ärimudeli järgi.
Märkus. Teenuste Authorized Buyers ja Display & Video 360 kontod, mis tegelevad piletite edasimüügiga, ei pea esitama sobilikkuse kinnituse taotlust, kuid nende puhul kehtivad siiski allolevad sihtkohanõuded.

Sündmuste piletite edasimüüjate eeskirjades kasutatavate mõistete selgitus

 • Esmane pakkuja: algselt pileteid müüv sündmuse omanik, korraldaja või toimumispaik või lepingu alusel nende nimel tegutsev piletimüüja. Kummalgi juhul peab tegemist olema piletitega, mida ei ole varem jaotatud ja mis ei ole müügil olnud.
 • Edasimüüja: ettevõtted, mis müüvad edasi pileteid, mis on juba jaotatud või peamisel turul müüdud. Edasimüüja või edasimüügikoht määrab piletite hinna (mis võib olla nimiväärtusest kallim või odavam) ja kõik lisanduvad maksud, tasud ja teenustasud. Edasimüüjate nõuded kehtivad ka turgudele, mis edasimüüjad piletite ostjatega kokku viivad.
 • Sündmusega seotud grupp: mis tahes esineja, tuur, võistkond, liiga, toimumispaik või sarnane sündmus või grupp, kelle nimel pileteid müüakse.
 • Piletite koondsait: mis tahes sait, kus on esitatud muudelt edasimüüjate saitidelt pärinevad piletihinnad, ent kus ei müüda pileteid.

Sihtlehenõuded Google Adsi sobilikkuse jaoks

Kui tegelete piletite edasimüügiga või lingite mõnele piletite edasimüüja saidile, peate järgima mõnda järgmist sihtlehenõuet või kõiki neid nõudeid. Pange tähele, et kui olete esmane pakkuja, siis teie puhul sihtkohanõuded ei kehti (v.a juhul, kui lingite saidile, mis tegeleb piletite edasimüügiga).

Allpool on iga sihtlehenõude kokkuvõte. Kokkuvõtte all saate vaadata, millal iga nõue olenevalt ärimudelist ja reklaamitavast tootest kehtib.

Sihtlehenõuete kokkuvõte

URL-i domeen

Kui tegelete piletite edasimüügiga või lingite mõnele piletite edasimüüja saidile, võite oma URL-i domeeni lisada sündmusega seotud grupi nime vaid juhul, kui teil on olemas üks järgmistest.

 • Leping või muu juriidiline dokument, mis näitab seotust või partnerlust teie ettevõtte ja sündmusega seotud grupi vahel.
 • Kiri ettevõtte kirjaplangil, mille on allkirjastanud teie ettevõtte jurist või juhataja, kes kinnitab seotust või partnerlust sündmusega seotud grupiga.

Avalikustamisteated

Klientide kaitsmiseks pettuste eest ja võimaliku segaduse vältimiseks peate piletite edasimüügiga tegelemise korral oma veebisaidil või rakenduses sõnaselgelt teada andma, et:

 • tegemist on edasimüügituruga ja te ei ole piletite esmane pakkuja;
 • piletite hinnad võivad olla nimiväärtusest (ehk esmase müüja pakutavast hinnast) kallimad.

See avalikustamisteade peab olema hästi nähtav ja selgelt välja toodud edasimüüja veebisaidi ülemisel viiendikul (lehe ülaosas), sh avalehel ning kõigil sihtlehtedel. Avalikustamisteadet ei tohi esitada suletava või peidetava märguandena ja selle font peab olema vähemalt sama suur kui lehe enamikul tekstil.

Maksude/tasude üksikasjad

Kui tegelete piletite edasimüügiga, siis peavad ostmistoimingu käigus (enne seda, kui klient sisestab oma makseteabe) olema hinna juures näha ka selles sisalduvad maksud/tasud. Hinnajaotus peab näitama konkreetseid lisatasusid, nagu maksud ja mis tahes muud lisatud tasud.

Kui olete esmane pakkuja ja lingite piletite edasimüüja saidile, peate veenduma, et lingitav sait järgiks siin esitatud sihtkohanõudeid. Lisateavet leiate allolevast jaotisest Esmane pakkuja.

Sihtkohanõuded ärimudeli järgi

Esmane pakkuja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated (sait) Maksude/tasude üksikasjad (sait)
Tegutsete ainult esmase pakkujana Sündmuse piletite esmane allikas Ei ole nõutav Ei ole nõutav
Olete esmane pakkuja, ent teie kodulehel või sündmuse lehel on link edasimüüja saidile Sündmuse piletite esmane allikas Ei ole teie saidil nõutav Ei ole teie saidil nõutav
Ainult teie sait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel Nõutav lingitud edasimüüja saidil

Edasimüüja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Olete konkreetsete sündmuste volitatud või ametlik edasimüüja Konkreetsed sündmused Nõutav Nõutav
Ainult teie sait või sündmused, mille puhul te ei ole ametlik edasimüüja Nõutav Nõutav
Konkreetsed USA profispordiliigad, mille ametlik edasimüüja te olete Nõutav Nõutav
Tegutsete ainult edasimüüjana Teie sait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav Nõutav
Olete edasimüüja, kes a) on ka teatud sündmuste piletite esmane pakkuja; b) lingib esmaste pakkujate saitidele; või c) lingib teiste edasimüüjate saitidele Sündmuse piletite esmane allikas Nõutav kodulehel, ent mitte sihtlehel, kui see hõlmab ainult piletite esmase allikaga seotud teavet Ei ole nõutav
Ainult teie sait või sündmuse piletite edasimüük Nõutav Nõutav

Sündmusega seotud grupp

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Olete sündmusega seotud grupp ja teie saidilt viib link piletite esmase pakkuja juurde Sündmuse piletite esmane allikas Ei ole teie saidil nõutav Ei ole teie saidil nõutav
Olete sündmusega seotud grupp ja teie sait lingib piletite edasimüüja juurde Ainult teie sait Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel
 
Nõutav ainult lingitud edasimüüja saidil

Olete sündmusega seotud grupp ja teie saidilt viib link nii piletite esmase pakkuja kui ka edasimüüja juurde
Ainult teie sait Nõutav ainult lingitud edasimüüja sihtlehel ja kodulehel Nõutav lingitud edasimüüja saidil

Piletite koondsait

Reklaamija kirjeldus Avalikustamisteated Maksude/tasude üksikasjad
Teil on piletite koondsait, mis hõlmab edasimüüjate linki. Te ei müü oma saidil pileteid. Nõutav teie saidil ja lingitud edasimüüja saidil Nõutav lingitud edasimüüja saidil

Sündmuste piletite müüjate puhul sobilikkuse kinnituse taotlemine

Kui vastate ülaltoodud sihtlehenõuetele, taotlege oma Google Adsi sobilikkuse kinnitust. Taotlusvormis küsitakse teavet teie ettevõtte kohta ja peate esitama URL-id, mille kavatsete käitatavatesse reklaamidesse lisada.

Google vaatab teie taotluse esitatud teabe põhjal üle ja teavitab teid oma otsusest. Kui Google otsustab, et olete sobilik, saate kohe reklaamimist alustada.Pidage meeles, et teie Google Adsi kasutusõigus võidakse peatada, kui mingi hetk avastame, et teie sihtlehed ei järgi enam vastavusnõudeid.

 

 

Reklaamitasemel nõuded

Kui te pole piletite esmane pakkuja, peate järgima mõnda järgmist reklaamitasemel nõuet või kõiki neid nõudeid.

Allpool on kokkuvõte iga reklaamitasemel nõude kohta. Kokkuvõtte all saate vaadata, millal iga nõue olenevalt ärimudelist ja reklaamitavast tootest kehtib.

Reklaamitasemel nõuete kokkuvõte

Termini „ametlik“ kasutamine

Kui mõnikord vastab teie ärimudel edasimüüja või piletite koondsaidi ärimudelile, ärge andke mõista, et olete piletite esmane pakkuja, kasutades reklaamides oma saidile viidates näiteks sõna „ametlik“ (nt „sündmuse piletite ametlik pakkuja“ või „ametliku piletite edasimüüja sait“).

Kui teil on aga sündmusega seotud grupiga juriidiline leping, mis määrab, et tohite end nimetada selle grupi ametlikuks edasimüüjaks või ametlikuks esmaseks müüjaks, siis tohite oma reklaamis terminit „ametlik“ kasutada sel juhul, kui järgite järgmisi nõudeid.

 • Peate esitama kirja asjakohaselt sündmusega seotud grupilt, milles on sõnaselgelt öeldud, et teil on selle grupi piletireklaamides lubatud kasutada märgistust „ametlik“.
 • Võite terminit „ametlik“ kasutada ühes järgmistest fraasidest, milles on sündmusega seotud grupi nimi (nt „Grupi [grupi nimi] ametlik turg fännidele“).

Kui tohite end lepingu järgi nimetada sündmusega seotud grupi ametlikuks esmaseks müüjaks

 • Ametlik esmane piletimüügipartner
 • Ametlik esmane piletimüügiturg
 • Ametlik esmane piletite pakkuja
 • Ametlik piletimüügipartner esmasel turul
 • Ametlik piletite pakkuja esmasel turul
 • Ametlik esmane piletimüük
 • Ametlik esmane piletimüüja

Kui tohite end lepingu järgi nimetada sündmusega seotud grupi ametlikuks edasimüüjaks

 • Ametlik piletiturg fännidele
 • Ametlik turg fännidele
 • Ametlik teisene turg fännidele
 • Ametlik teisene piletimüügipartner
 • Ametlik teisene piletiturg
 • Ametlik teisene piletite pakkuja
 • Ametlik piletimüügipartner teisesel turul
 • Ametlik piletite pakkuja teisesel turul
 • Ametlik piletimüügiturg fännidele
 • Ametlik piletiturg
 • Ametlik piletite järelmüügiturg
 • Ametlik edasimüüja

Kuvatava URL-i piirangud

Kui olete edasimüüja või piletite koondsait, siis ei tohi teie kuvatavas URL-is olla ühtegi domeenijärgset teed ega alamdomeeni, sest need võivad jätta kliendile eksitava mulje teie seosest sündmusega seotud grupiga.

Reklaaminõuded ärimudeli järgi

Edasimüüja

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Termini „ametlik” jms kasutamine Kuvatava URL-i piirangud
Tegutsete ainult edasimüüjana Teie sait või sündmuse piletite edasimüük Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed
Olete edasimüüja, kes a) on ka teatud sündmuste piletite esmane pakkuja; b) lingib esmaste pakkujate saitidele; või c) lingib teiste edasimüüjate saitidele Sündmuse piletite esmane allikas Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed
Ainult teie sait või sündmuse piletite edasimüük Pole lubatud Kuvatav URL ei tohi sisaldada alamdomeeni ega domeenijärgset teed

Sündmusega seotud grupp

Reklaamija kirjeldus Reklaamide sisu Termini „ametlik” jms kasutamine Kuvatava URL-i piirangud
Olete sündmusega seotud grupp ja teie saidilt viib link piletite esmase pakkuja juurde Sündmuse piletite esmane allikas Lubatud Puuduvad
Olete sündmusega seotud grupp ja teie sait lingib piletite edasimüüja juurde Ainult teie sait Lubatud Puuduvad


Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067