Aktualizácia pravidiel pre iné obmedzené typy podnikania (marec 2018)

V marci 2018 zmeníme názvy a usporiadanie niektorých z našich pravidiel a stránok služby Google Ads, aby boli čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Všetky kroky vyplývajúce z pravidiel a zodpovedajúce správy zaslané inzerentom v službe Google Ads budú zahŕňať aktualizované názvy pravidiel. Upozorňujeme, že tieto zmeny nebudú mať vplyv na to, čo jednotlivé pravidlá v súčasnosti obmedzujú alebo zakazujú.

Niekoľko príkladov zmien:

Inzerenti si všimnú, že niektoré z našich pravidiel, napríklad pravidlá zakazujúce spoplatňovanie zvyčajne bezplatných produktov, čo je v súčasnosti klasifikované ako nedôveryhodné správanie v rámci pravidiel pre klamlivé informácie, sa budú po zmene usporiadania presadzovať v rámci pravidiel pre iné obmedzené typy podnikania.

Okrem toho premenujeme pravidlá Nedôveryhodné správanie na Neprijateľné obchodné praktiky.

(Uverejnené v novembri 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?