Aktualizacje zasad dotyczących innej działalności podlegającej ograniczeniom (marzec 2018)

W marcu 2018 r. zmienimy nazwy i układ niektórych zasad i stron Google Ads, by poprawić ich czytelność i przejrzystość. Wszystkie działania i wiadomości do reklamodawców Google związane z zasadami będą zawierały ich nowe nazwy. Te zmiany nie będą miały wpływu na obowiązujące zakazy i ograniczenia.

Kilka przykładów zmian:

Po reorganizacji niektóre zasady znajdujące się obecnie w sekcji „Działania niegodne zaufania” w dziale „Przedstawianie nieprawdziwych informacji” (np. zasady dotyczące pobierania opłat za darmowe produkty) zostaną przeniesione do działu „Inna działalność podlegająca ograniczeniom”.

Poza tym sekcja „Działanie niegodne zaufania” zmieni nazwę na „Niedopuszczalne praktyki biznesowe”.

(Opublikowano w listopadzie 2017)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?