Aktualizace zásad pro jiné omezené oblasti (březen 2018)

V březnu 2018 se chystáme přejmenovat a přeuspořádat některé zásady a stránky služby Google Ads, aby byly srozumitelnější a přehlednější. Všechny akce týkající se zásad a související zprávy inzerentům Google již budou obsahovat aktualizované názvy zásad. Tyto změny nebudou mít žádný vliv na to, co zásady aktuálně omezují či zakazují.

Příklady chystaných změn:

Inzerenti mohou zaznamenat, že některé z našich zásad, například zásady zákazu zpoplatňování produktů, které jsou obvykle zdarma, což je momentálně klasifikováno jako nedůvěryhodné chování v rámci zásad pro předstírání identity, budou po reorganizaci spadat mezi zásady pro jiné omezené oblasti.

Kromě toho zásady nedůvěryhodného chování přejmenujeme na Nepřijatelné obchodní praktiky.

(Zveřejněno v listopadu 2017)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?