Actualització de la política sobre altres empreses restringides (març de 2018)

El març de 2017 canviarem el nom d'algunes de les nostres polítiques i pàgines de Google Ads i les reestructurarem per millorar-ne la llegibilitat i la comprensió El nou nom de les polítiques figurarà en totes les mesures legals relacionades amb les polítiques i les notificacions corresponents que rebin els anunciants de Google. Tingueu en compte que aquests canvis no afectaran les restriccions o prohibicions actuals de les polítiques.

Exemples dels canvis:

Després de la reestructuració, els anunciants veuran que algunes de les polítiques s'aplicaran com a part de la política sobre altres empreses restringides; per exemple, la que prohibeix cobrar productes típicament gratuïts, una acció que ara està classificada com a comportament poc fiable en virtut de la política sobre falsejament d'informació.

A més, la política sobre comportament poc fiable passarà a anomenar-se política sobre pràctiques empresarials inacceptables.

(Publicat el novembre de 2017)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?