Актуализации към правилата за други ограничени бизнеси (март 2018 г.)

През март 2018 г. ще преименуваме и реорганизираме някои от правилата и страниците в Google Ads с цел повече яснота и разбираемост. Всички действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Имайте предвид, че тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани, които налагат правилата.

Някои примери за неща, които се променят:

Рекламодателите ще забележат, че след реорганизацията някои от правилата ни, като например тези за таксуване за обичайно безплатни продукти, които понастоящем са класифицирани като „Неблагонадеждно поведение“ към правилата за подвеждащо представяне, ще бъдат прилагани като част от правилата за други ограничени бизнеси.

Освен това ще преименуваме правилата за неблагонадеждно поведение на „Неприемливи бизнес практики“.

(Публикувано през ноември 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?