Rượu ở Lithuania (Tháng 12 năm 2017)

Chính sách Google Ads về rượu đối với quảng cáo phân phát ở Lithuania sẽ được sửa đổi vào tháng 12 năm 2017. Quảng cáo liên quan đến rượu sẽ không còn được phép phân phát ở Lithuania nữa. Mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 10 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?