Aktualizácia pravidiel týkajúcich sa nespravodlivej výhody (október 2017)

V októbri 2017 aktualizujeme spôsob, akým identifikujeme reklamy pre rovnaký alebo podobný obsah z viacerých účtov v prípade rovnakých alebo podobných dopytov. Konkrétne sa zameriame na kontrolu cien produktov alebo služieb či návštevnosti od affiliate partnerov v prípade podobných produktov a služieb, aby sme zistili, či takéto reklamy nevytvárajú nespravodlivú výhodu.

(Uverejnené v septembri 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?