Aktualizacja zasad dotyczących nieuczciwej przewagi (październik 2017 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W październiku 2017 r. zmienimy sposób identyfikowania reklam promujących te same lub podobne treści z różnych kont dla tego samego lub podobnego zapytania. Będziemy w szczególności zwracać uwagę na ceny produktów i usług oraz na to, czy istnieje ruch związany z podmiotami stowarzyszonymi w przypadku podobnych produktów i usług. Dzięki temu określimy, czy dana reklama pozwala uzyskać nieuczciwą przewagę.

(Opublikowano we wrześniu 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?