Актуализация на правилата за нечестно предимство (октомври 2017 г.)

През октомври 2017 г. ще актуализираме начина, по който идентифицираме едно и също или подобно съдържание от няколко профила в една и съща или подобни заявки. По-специално, ще разгледаме цените на продуктите или услугите или наличието на трафик, основан на партньорство, за подобни продукти и услуги, за да определим дали е възможно рекламите да създават нечестно предимство.

(Публикувано през септември 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?