Актуализация на правилата за нечестно предимство (октомври 2017 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През октомври 2017 г. ще актуализираме начина, по който идентифицираме едно и също или подобно съдържание от няколко профила в една и съща или подобни заявки. По-специално, ще разгледаме цените на продуктите или услугите или наличието на трафик, основан на партньорство, за подобни продукти и услуги, за да определим дали е възможно рекламите да създават нечестно предимство.

(Публикувано през септември 2017 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню