Wymagania techniczne: reklamy HTML5 (październik 2017 r.)

W październiku 2017 r. Google Ads zacznie odrzucać reklamy HTML5, które nie działają prawidłowo albo wyświetlają się puste. Wymagania techniczne zostaną zaktualizowane, by uwzględnić tę zmianę.

(Opublikowano we wrześniu 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?