Keperluan teknikal: Iklan HTML5 (Oktober 2017)

Pada bulan Oktober 2017, Google Ads akan mula menolak iklan HTML5 yang tidak berfungsi dengan betul atau kelihatan kosong kepada pengguna. Dasar Keperluan teknikal akan dikemas kini untuk menggambarkan perubahan ini.

(Disiarkan pada bulan September 2017)

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?