Технически изисквания: Реклами с HTML5 (октомври 2017 г.)

През октомври 2017 г. Google Ads ще спре да одобрява реклами с HTML5, които не функционират правилно или се показват като празни на потребителите. Правилата ни за техническите изисквания ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през септември 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?