Xuyên tạc: Nội dung gây hiểu lầm (tháng 11 năm 2017)

Vào tháng 11 năm 2017, Google sẽ cập nhật Chính sách xuyên tạc để làm rõ quan điểm của chúng tôi đối với quảng cáo gây hiểu lầm hoặc lừa người dùng tương tác với quảng cáo đó. Để làm rõ hơn, Google sẽ mở rộng phạm vi nội dung được theo dõi trong "quảng cáo mô tả các tính năng không hoạt động". Chúng tôi sẽ không cho phép quảng cáo hình ảnh hiển thị nút "Tải xuống" và "Cài đặt" nữa.

Chính sách xuyên tạc sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 9 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?