Przedstawianie nieprawdziwych informacji: treści wprowadzające w błąd (listopad 2017 r.)

W listopadzie 2017 roku Google zaktualizuje zasady dotyczące przedstawiania nieprawdziwych informacji, by dokładniej określić swoje stanowisko w sprawie reklam, które wprowadzają w błąd lub nieuczciwie nakłaniają użytkowników do ich klikania. W ramach tej aktualizacji Google rozszerzy zakres spraw monitorowanych w kategorii „reklam przedstawiających funkcje, które nie działają”. Nie będą już dozwolone reklamy graficzne prezentujące przycisk „Pobierz” lub „Zainstaluj”.

Zgodnie z tym zaktualizujemy zasady związane z przedstawianiem nieprawdziwych informacji.

(Opublikowano we wrześniu 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?