Подвеждащо представяне: Подвеждащо съдържание (ноември 2017 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През ноември 2017 г. Google ще актуализира правилата си за подвеждащото представяне, за да изясни позицията си спрямо рекламите, които подвеждат или подмамват потребителите да взаимодействат с тях. Като част от това изясняване Google ще разшири обхвата на наблюдаваните обекти от категорията „реклами, изобразяващи функции, които не работят“. Повече няма да се допускат графични реклами с бутони „Изтегляне“ и „Инсталиране“.

Правилата за подвеждащото представяне ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през септември 2017 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню