Подвеждащо представяне: Подвеждащо съдържание (ноември 2017 г.)

През ноември 2017 г. Google ще актуализира правилата си за подвеждащото представяне, за да изясни позицията си спрямо рекламите, които подвеждат или подмамват потребителите да взаимодействат с тях. Като част от това изясняване Google ще разшири обхвата на наблюдаваните обекти от категорията „реклами, изобразяващи функции, които не работят“. Повече няма да се допускат графични реклами с бутони „Изтегляне“ и „Инсталиране“.

Правилата за подвеждащото представяне ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през септември 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?