Zmena usporiadania publikačných pravidiel (november 2017)

V novembri 2017 zmeníme názvy a usporiadanie niektorých z našich publikačných pravidiel služby Google Ads, aby boli čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Všetky kroky vyplývajúce z pravidiel a zodpovedajúce správy zaslané inzerentom v službe Google Ads budú zahŕňať aktualizované názvy pravidiel. Upozorňujeme, že tieto zmeny nebudú mať vplyv na to, čo jednotlivé pravidlá v súčasnosti obmedzujú alebo zakazujú.

Príklad toho, čo sa mení

Naše pravidlá týkajúce sa používania medzier a telefónnych čísel v reklamnom texte, ktoré v súčasnosti nájdete v sekcii Štýl a pravopis, budú po zmene usporiadania rozdelené do vlastných sekcií, aby inzerentom uľahčili riešenie problémov so zamietnutiami reklám.

(Uverejnené v októbri 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?