Zmiany w wymaganiach redakcyjnych (listopad 2017 r.)

W listopadzie 2017 r. zmienimy nazwę i układ niektórych wymagań redakcyjnych Google Ads, by poprawić ich czytelność i ułatwić ich zrozumienie. Wszystkie komunikaty kierowane do reklamodawców Google i działania związane z tymi wymaganiami będą zawierały nowe nazwy. Te zmiany nie będą miały wpływu na obowiązujące obecnie ograniczenia i zakazy.

Przykładowa zmiana

Wymagania dotyczące użycia spacji i numerów telefonu w tekście reklamy, znajdujące się obecnie w sekcji Styl i pisownia, po zmianie układu zostaną opisane w osobnych sekcjach, co ułatwi reklamodawcom rozwiązywanie problemów związanych z odrzuceniem reklam.

(Opublikowano w październiku 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?