Реорганизация на редакционните правила (ноември 2017 г.)

През ноември 2017 г. ще преименуваме и реорганизираме някои от редакционните правила на Google Ads с цел повече яснота и разбираемост. Всички действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Имайте предвид, че тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани.

Пример за промените

Правилата ни относно използването на интервали и телефонни номера в рекламен текст, които понастоящем попадат в темата „Стил и правопис“, ще бъдат включени в отделна тема на правилата след реорганизацията, за да улеснят рекламодателите при отстраняване на неизправности при неодобрения на реклами.

(Публикувано през октомври 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?