Zdravotná starostlivosť: internetové lekárne v Dánsku (september 2017)

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa zdravotnej starostlivosti sa v septembri 2017 zmenia tak, aby umožňovali zobrazovanie reklám na internetové lekárne v Dánsku za predpokladu, že tieto reklamy budú v súlade s miestnymi zákonmi. Keď nové pravidlá nadobudnú účinnosť, popis pravidiel sa aktualizuje tak, aby odrážal túto zmenu.

(Uverejnené v auguste 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?