Здравеопазване: Онлайн аптеки в Дания (септември 2017 г.)

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през септември 2017 г., за да се допускат реклами за онлайн аптеки в Дания, ако спазват местното законодателство. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през август 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?