Chính sách về dữ liệu khách hàng

Chính sách này áp dụng cho các nhà quảng cáo sử dụng lượt chuyển đổi, lượt bán hàng tại cửa hàng hoặc lượt bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp) nâng cao.

Thu thập thông tin khách hàng

Trừ khi bạn là nhà quảng cáo bán sản phẩm của mình thông qua nhà bán lẻ (xem bên dưới), bạn chỉ có thể tải dữ liệu của bên thứ nhất (là thông tin khách hàng do khách hàng đó chia sẻ trực tiếp với bạn) lên. Hệ thống có thể thu thập thông tin này từ các trang web, ứng dụng, cửa hàng thực của bạn (bao gồm cả dữ liệu giao dịch ngoại tuyến) hoặc những nơi khác mà khách hàng tương tác với doanh nghiệp của bạn. 

Nếu là nhà quảng cáo không trực tiếp bán sản phẩm cho khách hàng (ví dụ: bạn là nhà sản xuất sản phẩm hoặc hãng phim), bạn có thể tải thông tin khách hàng do một nhà bán lẻ bán sản phẩm của bạn thu thập được (trong trường hợp khách hàng chia sẻ thông tin của họ trực tiếp với nhà bán lẻ) lên. Bạn phải (1) đảm bảo bằng văn bản rằng nhà bán lẻ đó tuân thủ các chính sách này và (2) có thỏa thuận bằng văn bản với các nhà bán lẻ đó theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Nếu bạn đã ủy quyền cho một bên thứ ba và bên thứ ba đó thay mặt bạn tải dữ liệu lên tài khoản Google Ads (“Người tải lên là bên thứ ba”), thì bạn cũng phải (1) đảm bảo bằng văn bản rằng Người tải lên là bên thứ ba tuân thủ các chính sách này, và (2) có thỏa thuận bằng văn bản với Người tải lên là bên thứ ba đó theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

Ví dụ về các trường hợp bạn có thể thu thập dữ liệu khách hàng

 • Khách hàng đã mua một mặt hàng trên trang web, ứng dụng hoặc cửa hàng thực của bạn.
 • Khách hàng đã đăng ký nhận thông tin tiếp thị
 • Khách hàng đã yêu cầu nhận thêm thông tin/thông tin báo giá từ bạn
 • Khách hàng đã đăng ký một tài khoản/chương trình khách hàng thân thiết của bạn

Yêu cầu

 • Đảm bảo tiết lộ cho khách hàng biết (ví dụ: trong chính sách quyền riêng tư) rằng bạn chia sẻ thông tin của họ với bên thứ ba để bên thứ ba đó thay mặt bạn thực hiện các dịch vụ đo lường quảng cáo và rằng bạn lấy sự đồng ý của khách hàng cho việc chia sẻ và sử dụng như vậy theo yêu cầu của pháp luật.
 • Tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành, bao gồm cả mọi điều luật về quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu, cũng như các bộ luật tự quản lý hay bộ luật ngành có thể áp dụng. Mọi quy trình xử lý dữ liệu giao dịch bán hàng tại cửa hàng mà bạn tải lên từ người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu đều phải tuân theo các điều khoản về việc xử lý dữ liệu quảng cáo bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp).
 • Bạn không được tải những thông tin bị pháp luật nghiêm cấm lên (bao gồm cả thông tin về trẻ vị thành niên). Tệp tải lên không được chứa bất kỳ dữ liệu nào (1) mà bạn biết là có liên quan đến người dưới 13 tuổi hoặc (2) được thu thập từ bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
 • Tệp tải lên không được chứa thông tin giao dịch liên quan đến các danh mục nhạy cảm như mô tả bên dưới. Bạn chỉ có thể sử dụng giao diện hoặc API đã phê duyệt của Google để tải thông tin khách hàng lên.
 • Nếu bạn hướng dẫn Google tự động tạo danh sách So khớp khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu bạn tải lên, bạn cũng phải tuân thủ các chính sách So khớp khách hàng.

Những quy định hạn chế về hoạt động đo lường trong các danh mục nhạy cảm

Bạn không được phép sử dụng thông tin giao dịch liên quan đến các danh mục nhạy cảm để đo lường lượt chuyển đổi nâng cao, lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế hoặc lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế (tải lên trực tiếp).

Các danh mục nhạy cảm bao gồm:

 • Mối quan tâm hoặc hành vi tham gia vào các hoạt động người lớn (chẳng hạn như cờ bạc, hẹn hò dành cho người lớn, giải trí dành cho người lớn, khiêu dâm)
 • Hành vi hoặc khuynh hướng tình dục
 • Thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc
 • Quan điểm chính trị
 • Thành viên công đoàn hoặc hội nhóm, chẳng hạn như mua thẻ để trở thành thành viên công đoàn
 • Tôn giáo hoặc tín ngưỡng tôn giáo, chẳng hạn như thông tin xác nhận tôn giáo hoặc tín ngưỡng tôn giáo của một người
 • Tình trạng hoặc tình hình tài chính không tốt, chẳng hạn như thông tin cho biết rằng người dùng có xếp hạng tín dụng thấp hoặc khoản nợ lớn
 • Thông tin về sức khỏe hoặc y tế, chẳng hạn như các lần sử dụng dịch vụ y tế, mua thuốc kê toa hoặc thiết bị y tế
 • Trạng thái là trẻ dưới 13 tuổi
 • Hành vi phạm tội hay cáo buộc về một tội bất kỳ, chẳng hạn như thông tin cho biết người dùng có hồ sơ phạm tội
 • Ly hôn hoặc ly thân, chẳng hạn như lượt giao dịch liên quan đến dịch vụ tư vấn ly hôn
 • Mọi sản phẩm khác đều bị cấm theo chính sách Google Ads

Các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google

Xem xét tình trạng tuân thủ: Chúng tôi có thể xem xét tình trạng tuân thủ chính sách của doanh nghiệp bạn bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi liên lạc với bạn để yêu cầu thông tin liên quan đến tình trạng tuân thủ, thì bạn cần phải trả lời kịp thời và nhanh chóng thực hiện mọi hành động sửa đổi cần thiết để tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Nếu bạn sở hữu tài khoản người quản lý, chúng tôi cũng có thể liên hệ với các tài khoản do bạn quản lý để xác minh tình trạng tuân thủ.

Thông báo về tình trạng không tuân thủ: Nếu tin rằng bạn vi phạm các chính sách này, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu bạn sửa đổi. Nếu không thể sửa đổi theo yêu cầu trong khoảng thời gian quy định, thì bạn có thể sẽ không sử dụng được các sản phẩm này hoặc không truy cập được vào tài khoản Google Ads của mình. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần, tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng ngay lập tức mà không cần thông báo. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tùy chọn kiểm soát và lựa chọn của người dùng

Người dùng Google có thể kiểm soát cách dữ liệu của họ được sử dụng bằng cách điều chỉnh tùy chọn cài đặt "Hoạt động trên web và ứng dụng" trong Hoạt động của tôi. Tìm hiểu thêm về cách xem và kiểm soát hoạt động tìm kiếm của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?