Prasības par viedajām reklāmas tīkla kampaņām

Izmantojot viedās reklāmas tīkla kampaņas, reklāmdevēji var automatizēt daudzas ar reklāmas tīkla reklāmu izveides un pārvaldības procesu saistītas darbības. Uz viedajām reklāmas tīkla kampaņām attiecas standarta Google Ads politikas.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz viedajām reklāmas tīkla kampaņām, un noraidīšana bieži vien ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Attēlu kvalitāte

Visiem reklamēšanā izmantotajiem attēliem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Attēla izkārtojumam ir jāatbilst Google Ads standartiem, un attēls nedrīkst būt izplūdis. Plašāku informāciju skatiet attēlu kvalitātes politikā.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Maldinošs saturs

Visai informācijai ir jābūt pareizai un jāraksturo jūsu reklamētais produkts. Plašāku informāciju skatiet maldinoša satura politikā.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā par pieaugušajiem paredzētu saturu. Viedajās reklāmas tīkla kampaņās nedrīkst būt ietverts pieaugušajiem paredzēts saturs.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?