Zahtjevi za pametne kampanje za prikazivačku mrežu

Pametne kampanje za prikazivačku mrežu omogućuju oglašivačima da automatiziraju veći dio postupka izrade i upravljanja za oglašavanje na prikazivačkoj mreži. Pametne kampanje za prikazivačku mrežu podliježu standardnim pravilima Google Adsa.

Povezana pravila i česti razlozi neodobravanja

Sljedeća pravila Google Adsa posebno su relevantna za pametne kampanje za prikazivačku mrežu i često su povezana s neodobravanjem. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Kvaliteta slike

Sve slike koje se upotrebljavaju u oglašavanju moraju zadovoljavati određene standarde kvalitete. Izgled slike mora biti u skladu sa standardima Google Adsa, a sama slika ne smije biti mutna. Više informacija potražite u pravilima o kvaliteti slike.

Nejasna relevantnost

Sve informacije moraju biti relevantne za ono što oglašavate. Na primjer, sva poslana polja oglasa moraju predstavljati istog oglašivača i moraju biti relevantna za promovirani proizvod. Više informacija nalazi se u pravilima o nejasnoj relevantnosti.

Obmanjujući sadržaj

Sve informacije moraju biti točne i opisivati ono što oglašavate. Više informacija potražite u pravilu Obmanjujući sadržaj.

Sadržaj za punoljetne

Da bi oglasi bili relevantni i sigurni za korisnike, Google u određenim okolnostima ograničava sadržaj za punoljetne. Više informacija potražite u pravilima o sadržaju za punoljetne. Pametne kampanje za prikazivačku mrežu ne smiju sadržavati nikakav sadržaj usmjeren na punoljetne.

Zaštitni znakovi

Google može ukloniti oglase ili proširenja kao odgovor na žalbe vlasnika zaštitnog znaka. Oglašivači su odgovorni za pravilnu upotrebu zaštitnog znaka u tekstu oglasa, elementima i podacima o tvrtki. Više informacija potražite u pravilima o zaštitnim znakovima.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?