Nội dung dành cho người lớn: Trang web cô dâu đặt hàng qua thư (tháng 9 năm 2017)

Từ tháng 9 năm 2017, trang web Cô dâu đặt hàng qua thư, môi giới hôn nhân quốc tế và chuyến tham quan tìm bạn gái sẽ bị cấm quảng cáo trên Google Ads. Chính sách nội dung dành cho người lớn sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 8 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?