Съдържание за пълнолетни: сайтове за запознанства от разстояние с жени с цел брак (септември 2017 г.)

От септември 2017 г. на сайтовете за запознанства от разстояние с жени с цел брак, посредници за международни женитби и обиколки за романтични преживявания ще бъде забранено да рекламират в Google Ads. Правилата за съдържанието за пълнолетни ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през август 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?