Cập nhật nội dung không phù hợp

Vào tháng 5 năm 2017, Google sẽ cập nhật Chính sách nội dung không phù hợp để bao gồm Nội dung nguy hiểm và xúc phạm. Google nghiêm cấm nội dung quấy rối, bóc lột hoặc miệt thị một cá nhân hoặc một nhóm; hoặc nội dung kích động thù địch, phân biệt chủng tộc, bạo lực hoặc phân biệt đối xử một cá nhân hoặc một nhóm. Bản cập nhật này sẽ thay thế và kết hợp các chính sách hiện hành về Không khoan dung, Quấy rối và bóc lột, cũng như Tổn thương cơ thể. Chính sách nội dung không phù hợp sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 4 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?