Uppdatering om olämpligt innehåll

I maj 2017 kommer Google att uppdatera sin policy om olämpligt innehåll till att innefatta farligt och nedsättande innehåll. Google förbjuder innehåll som trakasserar, exploaterar eller nedvärderar en individ eller grupp; eller som främjar hat, rasism, våld eller diskriminering av en individ eller grupp. Denna uppdatering ersätter och införlivar den nuvarande policyn om intolerans, trakasseri och exploatering samt fysisk skada. Policyn om olämpligt innehåll kommer att uppdateras för att återspegla ändringen.

(Upplagt i april 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?