Aktualizácia pravidiel pre nevhodný obsah

V máji 2017 zaktualizuje spoločnosť Google pravidlá pre nevhodný obsah, aby zahŕňali aj nebezpečný a hanlivý obsah. Spoločnosť Google nepovoľuje obsah, ktorý obťažuje, vykorisťuje alebo znevažuje jednotlivca či skupinu, ani obsah, ktorý propaguje nenávisť, rasizmus alebo diskrimináciu jednotlivca či skupiny. Táto aktualizácia nahradí a zahrnie aktuálne pravidlá pre neznášanlivosť, obťažovanie a vykorisťovanie, ako aj fyzické ubližovanie. Pravidlá pre nevhodný obsah budú aktualizované tak, aby zohľadňovali túto zmenu.

(Uverejnené v apríli 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?