Aktualizacja dotycząca nieodpowiednich treści

W maju 2017 r. Google zaktualizuje politykę dotyczącą nieodpowiednich treści, by uwzględnić treści niebezpieczne oraz obraźliwe. Google zabrania publikacji treści, których celem jest nękanie, wykorzystywanie lub dyskredytacja, oraz treści, które promują nienawiść, rasizm, przemoc lub dyskryminację konkretnej osoby lub grupy osób. Ta aktualizacja zastąpi i obejmie obecną politykę dotyczącą nietolerancji, nękania i wykorzystywania oraz przemocy fizycznej. Polityka dotycząca nieodpowiednich treści zostanie zaktualizowana tak, by odzwierciedlała te zmiany.

(Opublikowano w kwietniu 2017 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?