Ongepaste content: update

In mei 2017 voert Google een update uit van het beleid inzake ongepaste content. Het beleid wordt uitgebreid met Gevaarlijke en denigrerende content. Google verbiedt content die een individu of groep intimideert, uitbuit of kleineert, of die haat, racisme, geweld of discriminatie van een individu of groep promoot. Deze update vervangt en omvat bestaand beleid inzake onverdraagzaamheid, intimidatie en uitbuiting, en lichamelijk letsel. Het beleid inzake ongepaste content wordt overeenkomstig deze wijziging geüpdatet.

(Gepost in april 2017)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?