Актуализация относно неподходящото съдържание

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През май 2017 г. Google ще актуализира правилата си за неподходящото съдържание, така че да включват опасно и обидно съдържание. Google забранява съдържание, което тормози, експлоатира или унижава човек или група, както и такова, което насърчава омраза, расизъм, насилие или дискриминация спрямо човек или група. Тази актуализация ще замени и включи настоящите правила относно нетърпимостта, физическото нараняване, тормоза и експлоатацията. Правилата за неподходящото съдържание ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през април 2017 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню