Актуализация относно неподходящото съдържание

През май 2017 г. Google ще актуализира правилата си за неподходящото съдържание, така че да включват опасно и обидно съдържание. Google забранява съдържание, което тормози, експлоатира или унижава човек или група, както и такова, което насърчава омраза, расизъм, насилие или дискриминация спрямо човек или група. Тази актуализация ще замени и включи настоящите правила относно нетърпимостта, физическото нараняване, тормоза и експлоатацията. Правилата за неподходящото съдържание ще бъдат актуализирани, за да отразят тази промяна.

(Публикувано през април 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?