Nội dung cập nhật về chăm sóc sức khỏe cho Cộng hòa Séc, Bồ Đào Nha và Slovakia (tháng 5 năm 2017)

Chính sách Google Ads về chăm sóc sức khỏe sẽ thay đổi vào tháng 5 năm 2017 để cho phép quảng cáo hiệu thuốc trực tuyến ở Slovakia, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha, miễn là các quảng cáo này tuân thủ pháp luật địa phương. Chính sách cũng sẽ thay đổi để cho phép các nhà sản xuất dược phẩm quảng cáo thuốc không theo toa ở Slovakia và Cộng hòa Séc, phù hợp với pháp luật địa phương. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 5 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?