Uppdatering av sjuk- och hälsovård för Portugal, Slovakien och Tjeckien (maj 2017)

Google Ads policy för sjuk- och hälsovård ändras i maj 2017 så att onlineapotek får marknadsföras enligt lokala lagar i Portugal, Slovakien och Tjeckien. Policyn tillåter även att läkemedelstillverkare annonserar om receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Slovakien och Tjeckien. När den nya policyn träder i kraft uppdateras policybeskrivningen för att återspegla ändringen.

(upplagt i maj 2017)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?