Novinka týkajúca sa zdravotnej starostlivosti v Českej republike, Portugalsku a na Slovensku (máj 2017)

Pravidlá služby Google Ads týkajúce sa zdravotnej starostlivosti sa v máji 2017 zmenia tak, aby na Slovensku, v Českej republike a Portugalsku umožňovali zobrazovanie reklám na online lekárne za predpokladu, že tieto reklamy budú v súlade s miestnymi zákonmi. Okrem toho zmena týchto pravidiel umožní výrobcom liekov, aby v súlade s miestnymi zákonmi inzerovali na Slovensku a v Českej republike voľnopredajné lieky. Keď nové pravidlá nadobudnú účinnosť, popis pravidiel sa aktualizuje tak, aby odrážal túto zmenu.

(Uverejnené v máji 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?