Veselības aprūpes politikas atjauninājums Čehijai, Portugālei un Slovākijai (2017. gada maijs)

2017. gada maijā tiks mainīta Google Ads politika par veselības aprūpi, lai atļautu reklamēt tiešsaistes aptiekas Slovākijā, Čehijā un Portugālē saskaņā ar šo valstu vietējiem tiesību aktiem. Politika tiks arī mainīta, lai atļautu medikamentu ražotājiem reklamēt bezrecepšu medikamentus Slovākijā un Čehijā saskaņā ar šo valstu vietējiem tiesību aktiem. Tiklīdz jaunā politika stāsies spēkā, tiks atjaunināts politikas apraksts, iekļaujot šīs izmaiņas.

(Publicēts 2017. gada maijā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?