Актуализация относно здравеопазването за Португалия, Словакия и Чешката република (май 2017 г.)

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през май 2017 г., за да се допускат реклами за онлайн аптеки в Португалия, Словакия и Чешката република, доколкото тези реклами спазват местното законодателство. С промяната се допуска също така производители на фармацевтични продукти да рекламират лекарства за свободна продажба в Словакия и Чешката република в съответствие с местните закони. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през май 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?