Актуализация относно здравеопазването за Португалия, Словакия и Чешката република (май 2017 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през май 2017 г., за да се допускат реклами за онлайн аптеки в Португалия, Словакия и Чешката република, доколкото тези реклами спазват местното законодателство. С промяната се допуска също така производители на фармацевтични продукти да рекламират лекарства за свободна продажба в Словакия и Чешката република в съответствие с местните закони. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през май 2017 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню