Cập nhật chính sách cờ bạc cho Bắc Ireland (Tháng 4 năm 2017)

Chính sách về cờ bạc và trò chơi sẽ được sửa đổi vào tháng 4 năm 2017, cụ thể là cho việc phân phát quảng cáo ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Quảng cáo cờ bạc trực tuyến, quảng cáo cờ bạc ngoại tuyến và quảng cáo cho các sản phẩm có liên quan đến cờ bạc sẽ không được phép phân phát ở Bắc Ireland. Quảng cáo cho Công ty xổ số quốc gia sẽ tiếp tục được phép. Chỉ những nhà quảng cáo có giấy phép từ Ủy ban cờ bạc mới có thể phân phát quảng cáo ở Vương quốc Anh. Mô tả chính sách sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 3 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?