Актуализация на правилата относно хазарта за Северна Ирландия (април 2017 г.)

Правилата за хазарта и игрите ще бъдат допълнени през април 2017 г. конкретно за реклами, показвани във Великобритания и Северна Ирландия. В Северна Ирландия няма да се допуска показване на реклами за онлайн хазарт, за офлайн хазарт и за свързани с хазарта продукти. Реклами за Националната лотария ще продължат да се допускат. Само рекламодателите, които имат лиценз от Комисията по хазарта, могат да показват реклами във Великобритания. Описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.

(Публикувано през март 2017 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?