Preureditev uredniškega pravilnika in pravilnika o zahtevah glede cilja (marec 2017)

V marcu 2017 bomo preimenovali in preuredili nekatere pravilnike in strani programa Google Ads, da bodo lažje berljivi in bolj razumljivi. Spremenjena imena pravilnikov bodo vključena v vsa dejanja in sporočila, ki so povezana s pravilniki in so namenjena oglaševalcem v programu Google Ads. Upoštevajte, da te spremembe ne bodo vplivale na trenutno veljavne omejitve in prepovedi, ki so določene v posameznem pravilniku.

Nekaj primerov prihajajočih sprememb:

Po preureditvi bodo oglaševalci opazili, da so nekateri naši pravilniki, kot je »Nezadostna izvirna vsebina«, ki trenutno spadajo pod pravilnik »Zlorabljanje oglasnega omrežja«, po novem uvrščeni pod pravilnik »Zahteve glede cilja«.

Nekatere smernice glede nejasne vsebine, ki spadajo pod uredniški pravilnik, bodo prerazporejene in uveljavljene pod pravilnikoma »Slog in črkovanje« in »Neimenovano podjetje«.

(Objavljeno februarja 2017)

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?