Reorganizácia požiadaviek na cieľ a publikačných pravidiel (marec 2017)

V marci 2017 zmeníme názvy a usporiadanie niektorých z našich pravidiel a stránok služby Google Ads, aby boli čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie. Všetky kroky vyplývajúce z pravidiel a zodpovedajúce správy zaslané inzerentom v službe Google Ads budú zahŕňať aktualizované názvy pravidiel. Upozorňujeme, že tieto zmeny nebudú mať vplyv na to, čo jednotlivé pravidlá v súčasnosti obmedzujú alebo zakazujú.

Niekoľko príkladov zmien:

Inzerenti si všimnú, že niektoré z našich pravidiel, napríklad pravidlá týkajúce sa nedostatku pôvodného obsahu, ktoré v súčasnosti patria do pravidiel zneužívania inzertnej siete, sa po reorganizácii budú presadzovať v rámci požiadaviek na cieľ.

Niektoré pokyny pre nejasný obsah patriace do publikačných pravidiel budú súčasťou pravidiel pre štýl a pravopis a pravidiel pre neidentifikované firmy. V rámci týchto pravidiel sa budú tiež presadzovať.

(Uverejnené vo februári 2017)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?