Politikas “Prasības par galamērķi” un redakcionālās politikas pārkārtošana (2017. gada marts)

2017. gada martā mēs pārdēvēsim un pārkārtosim vairākas Google Ads politikas un lapas, lai tās būtu vieglāk lasāmas un saprotamas. Visās ar politiku saistītajās darbībās un reklāmdevējiem nosūtītajos attiecīgajos ziņojumos būs iekļauti atjauninātie politiku nosaukumi. Ņemiet vērā, ka šīs izmaiņas nekādi neietekmēs šajās politikās pašlaik noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.

Daži izmaiņu piemēri

Pēc pārkārtošanas dažas mūsu politikas, piemēram, “Nepietiekami daudz oriģināla satura” (pašlaik iekļauta politikā “Reklāmu tīkla ļaunprātīga izmantošana”), tiks iekļautas politikā “Prasības par galamērķi” un īstenotas atbilstoši tās nosacījumiem.

Dažas redakcionālās politikas vadlīnijas par neskaidru saturu tiks izplatītas un īstenotas atbilstoši politiku “Stils un pareizrakstība” un “Neidentificēts uzņēmums” nosacījumiem.

(Publicēts 2017. gada februārī)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?